Het schepencollege van Halle gaf een ongunstig advies op de bouwaanvraag die de nv NJA had ingediend voor dertien woningen in de Kasteelstraat in Essenbeek vlak voor de kasteelvijver. Volgens het schepencollege ligt een deel van de woningen in parkgebied.

Hiermee ziet de projectontwikkelaar voor de tweede maal zijn bouwproject gekelderd. De woningen lokten in Essenbeek heel wat protest uit omdat een traditioneel dorpszicht op de vijver dreigde verloren te gaan.

Opvallend is dat het Halse schepencollege deze tweede bouwaanvraag om heel andere redenen ongunstig adviseert dan de eerste keer. Toen vroeg NJA een bouwvergunning voor veertien aaneengesloten woningen. Het schepencollege verwierp toen de lintbebouwing en stelde als voorwaarde dat er een onderbreking in de huizenrij moest voorzien worden om het zicht op de achterliggende vijver niet helemaal weg te nemen.

Hierop diende NJA een nieuw project in voor dertien woningen met een onderbreking in het midden. Maar deze keer haalt het schepencollege aan dat de woningen niet stroken met het gewestplan. ,,Bij het openbaar onderzoek liepen er 490 bezwaarschriften binnen, waarbij de meesten stelden dat de woningen niet in woonzone zouden komen te liggen maar wel in parkgebied. Het zette ons aan tot nader onderzoek, ook al had Stedenbouw ons vroeger gezegd dat het om woongebied ging'', verduidelijkt burgemeester Dirk Pieters.


Te onzeker
Bij het opvragen van de originele gewestplannen bij de Stedenbouwkundige Dienst in Brussel bleek dat de bedoelde zone langs de Kasteelstraat hooguit zes tot tien meter in woongebied ligt en vanaf daar het parkgebied begint. Het grootste deel van het bouwproject zou op die manier in parkgebied zijn gesitueerd.

,,Wie heeft er nu gelijk tot waar de woonzone precies reikt?'', vraagt het Halse schepencollege zich af. ,,In elk geval is de situatie te onzeker om zomaar een bouwvergunning toe te kennen''. Ook de diensten van Stedenbouw moeten in het bouwdossier nog een standpunt innemen. Hierop wacht het schepencollege om de bouwvergunning al dan niet definitief te weigeren. (IDH)