De Interconnector, de onderzeese gasleiding die Zeebrugge met Engeland verbindt, ligt tot midden augustus stil door een technisch defect.

De sluiting van de aardgasleiding leidt niet tot aardgastekorten omdat de vraag in de zomer erg beperkt is, zegt de Belgische aardgasmaatschappij Distrigas die in Groot-Brittannië een beduidende hoeveelheid aardgas koopt. De lange sluiting kan wel een merkbaar effect hebben op de aardgasprijzen in België.

Door een fout in de aardgasterminal van de Oost-Engelse kuststad Bacton op 2 juli is de Interconnector al meer dan twee weken buiten gebruik. Er kwamen in Bacton per ongeluk aardgascondensaten in de pijpleiding terecht waardoor het aardgas in de leiding niet meer voldoet aan de kwaliteitsnormen. Interconnector deed al verscheidene pogingen om de leiding weer proper te maken maar die zijn mislukt. Daarom blijft de leiding tot midden augustus dicht. Dat betekent dat Interconnector anderhalve maand buiten gebruik is. Daarbij komt nog het jaarlijkse onderhoud dat gepland is van 31 augustus tot 10 september. (MCa)