Het Studie- en Actiecomité (SAK) van Sint-Willibrord en Sint-Baafs sprak onlangs met gedeputeerde Patrick Van Gheluwe over de problematiek van de Torhoutse Steenweg op het grondgebied van Sint-Michiels en Sint-Andries. Er is nog heel wat werk aan de winkel, zo blijkt.

  • Zo zijn er in het nieuw aangelegde deel tussen de Phare en de Expresweg op heel wat plaatsen verzakkingen van straatstenen. Van Gheluwe zei dat na onderzoek herstellingen mogelijk zijn.
  • Mogelijk impliceren de gebruikte materialen en technieken een complete heraanleg. Zal het provinciebestuur, dat de bevoegdheid over de provinciewegen wil overdragen aan de Vlaamse Gemeenschap, de Torhoutse Steenweg overdragen zonder de oorzaken van de problemen weg te werken of toch nog dit stuk van de Torhoutse Steenweg zelf grondig aanpakken?
  • Het SAK is voorstander om een snelheidsbeperking van 50 km per uur in te voeren vanaf de Wittemolenstraat. Gevraagd werd dat de provincie dit voorstel na eigen onderzoek mee zou ondersteunen naar de stad toe.
  • ,,Snelheidsremmende maatregelen dringen zich op, vooral in de stukken tussen de Wittemolenstraat en de rotonde aan de Koning Leopold III-laan en tussen de Expresweg en de Sint-Sebastiaanstraat. De Torhoutse Steenweg wordt door twintigtonners gebruikt als sluiproute om de Expresweg te vermijden. De gebruikte materialen zijn daar niet voor geschikt. De gevraagde snelheidsremmende maatregelen kunnen op dit vlak ook ontradend werken'', stellen Piet Dupan (SAK Sint-Willibrord) en Vic Lecomte (SAK Sint-Baafs).
  • In het stuk heraangelegde Torhoutse Steenweg is er ook heel wat geluidsoverlast. Het SAK vraagt een onafhankelijke studie van de oorzaken, gevolgen en oplossingen.
  • Om de veiligheid op het dubbelrichtingfietspad te verhogen, werd geopteerd voor het aansluiten en uitwerken van het Fietsroutenetwerk om zo de ontsluiting naar de achterzijde van het station te verbeteren.
  • Het SAK suggereert ook een doorgedreven snelheidscontrole. Gedeputeerde Van Gheluwe wil hiertoe aanzetten geven.
  • ,,Er is afgesproken dat de aangehaalde punten worden onderzocht en dat er tegen het eind van het jaar een stand van zaken zal worden gegeven. Deze timing betekent dat er geen fondsen uitgetrokken zijn in de begroting 2003 voor de Torhoutse Steenweg. Daarom vragen we de bestendige deputatie in de opmaak van de begroting rekening te houden met noodzakelijke financiële ingrepen: de onmiddellijke herstelling van de dringende werken en de fondsen noodzakelijk voor de aanpak van de problemen ten gronde'', aldus nog de SAK-woordvoerders. (CG)