Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua (Agalev) heeft een akkoord bereikt met de twee andere gewesten Wallonië en Brussel over het cokesbedrijf Carcoke. ,,Door dit akkoord kan de sanering van de Carcoke-terreinen in de Zeebrugse achterhaven eindelijk beginnen'', zegt de minister in een officieel communiqué.

De nv Carcoke baatte tot 1999 drie cokesfabrieken uit in ons land: in Brussel, in Zeebrugge en in Tertre. Drie jaar geleden ging het bedrijf in vereffening. De drie terreinen, ook dat van Zeebrugge, liggen er zwaar vervuild bij.


Verdeling
,,Een schuldige zoeken is niet eenvoudig'', zegt Dua, ,,omdat de vervuiling al begon, nog voor er van milieuwetgeving sprake was. Bovendien lopen de kosten van de sanering hoger op dan de waarde van de gronden. Vandaar dat met de vereffenaar van de nv Carcoke een overeenkomst is bereikt dat de drie gewesten de terreinen krijgen voor een symbolische euro. De gewesten moeten in ruil wel zelf de sanering betalen.''

De drie gewesten zijn nu overeengekomen dat de tien miljoen euro die Carcoke nog in kas heeft, verdeeld zal worden onder Vlaanderen en Wallonië. Het Brusselse gewest heeft geen recht op het geld omdat het terrein in Neder-over-Heembeek meer waard is dan de terreinen in Vlaanderen en Wallonië.

Vlaanderen en Brussel krijgen vooraf ook nog de achterstallige belastingen van Carcoke uitbetaald. Het gaat om respectievelijk 750.000 en 300.000 euro.


Sanering
De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Ovam wordt straks eigenaar van de Carcokegronden in Zeebrugge. Ovam zal de gronden ambtshalve saneren en kan ze nadien opnieuw verkopen.

De kosten voor de sanering worden geraamd tussen 27,5 miljoen euro (1,1 miljard frank) en 36,1 miljoen euro (1,4 miljard frank). Het Carcoketerrein in de Zeebrugse achterhaven is vijftien hectare groot. De waarde ervan wordt geschat op zo'n 3,1 miljoen euro of 128 miljoen frank. Het havenbestuur MBZ heeft eerder al te kennen gegeven dat de gronden na sanering geschikt zouden zijn voor een autoterminal.

Het dossier over de sanering van Carcoke wordt vandaag nog eens behandeld door de Vlaamse regering die haar definitieve fiat moet geven.

,,Dat is nog slechts een formaliteit'', zegt Ann Bats, woordvoerster van minister Dua. ,,Een interkabinettenwerkgroep heeft het dossier deze week nog eens bekeken en het zonder verdere opmerkingen al principieel goedgekeurd. Niets staat de sanering van Carcoke Zeebrugge nog in de weg.''