Burgemeester Luc Decavele is niet te spreken over de overeenkomst die dierenasielen sloten om dezelfde eenheidsprijzen te vragen. Hij zal dit aankaarten tijdens de volgende conferentie van burgemeesters. ,,Wij betalen nu 0,2 euro per inwoner aan asiel Folyfoot uit Waregem. Een concurrentiële prijs bedingen is niet mogelijk'', verduidelijkt de burgemeester.

Jean Pierre Naert van Folyfoot stelt dat de overeenkomst begin dit jaar werd afgesloten. ,,En asielen moeten niet concurreren'', merkt hij nog op.

,,Alle openbare besturen betalen wanneer op het grondgebied van hun gemeente of stad zwerfhonden of -katten worden opgepakt en naar het asiel worden afgevoerd'', zegt Luc Decavele. ,,Harelbeke sloot in dat opzicht een contract af met Folyfoot uit Waregem. Wij betalen die instelling nu voor de periode van 1 jaar 0,2 euro (10 Belgische frank) per inwoner. Wat uiteindelijk een vrij grote factuur oplevert. Maar een kleinere prijs kunnen wij niet bedingen omdat de asielen onderling hebben afgesproken eenzelfde tarifering te hanteren. Dat kan volgens mij niet. En dat is niet wettelijk. Ook hier moet de concurrentie kunnen spelen. Ik zal in elk geval tijdens de volgende conferentie van burgemeesters deze zaak aankaarten'', aldus burgemeester Decavele. De vorige factuur van de stad Harelbeke liep op tot 14.874 euro. De berekening gebeurde op basis van het aantal aangevoerde zwerfhonden en -katten dat gedurende een bepaalde tijd in het asiel werd verzorgd.

Burgemeester Decavele: ,,Wij betalen vanaf de eerste dag tot op het moment dat de hond of kat kan worden geplaatst. Daarom loopt het bedrag ook hoog op. Eerder berekende het asiel op basis van het aantal dieren. Nu hebben wij een forfaitair bedrag per inwoner voor de periode van één jaar. Overigens: Waregem geeft aan Folyfoot subsidies, waardoor die stad en ook de gemeenten van politiezone Mira een andere tarifering krijgt. Ook daarover moeten wij toch nog eens onderhandelen.''