Hubert Demuyzere, Frank Deleu en Claude Verrote hebben het verzet tegen de afsluiting van de Normandiëstraat op gang gebracht. Ze stelden een brief op en vragen de betrokken bewoners die aan het schepencollege te bezorgen.

,,Dat voorstel beantwoordt aan geen enkele noodzaak'', stellen ze. ,,Indien het wegdek van de Normandiëstraat wordt hersteld, dan zullen de fietsers niet langer verplicht zijn om het midden van de rijweg op te zoeken om putten te vermijden.''

De initiatiefnemers van het protest betreuren het dat alle bewoners van de straten achter de afsluiting in de Normandiëstraat (richting Menen) verplicht zullen worden de drukke N8 (Menenstraat) te dwarsen. De uitrit ter hoogte van het centrum Keep Fit in de Normandiëstraat, die geregeld bezet wordt door geparkeerde wagens, zal daardoor nog meer worden belast.

,,Uiteraard zullen de automobilisten een nieuwe sluipweg zoeken om de drukke Menenstraat te vermijden. Dat zal gebeuren langs de H. De Brabanderestraat, de Groenestraat (Menen), de Kruisstraat en de Wijnbergstraat. Het probleem zal enkel worden verplaatst'', aldus Hubert Demuyzere.

Hij en zijn kompanen stellen voor om niet alleen de Normandiëstraat opnieuw aan te leggen, maar daar ook in een afgescheiden fietsstrook/trottoir te voorzien. ,,Meteen kan men best ook trottoirs aanleggen in de nieuwe grote verkaveling in de Normandiëstraat.'' (ODW)