De omgeving van de Normandiëstraat is verdeeld over een voorstel van het gemeentebestuur. Wevelgem is van plan die straat iets voorbij de Koningstraat richting centrum op proef af te sluiten voor doorgaand verkeer. De bewoners van de Sint-Theresiaparochie kregen daarover een brief.

Die brief dateert van 26 juni, maar de meeste bewoners ontvingen hem pas op 11 juli. Wie wil reageren, krijgt daarvoor de tijd tot... 19 juli. Dit en het feit dat deze bevraging in volle vakantieperiode gebeurt, laat de tegenstanders twijfelen aan ,,...de betrouwbaarheid van de gegevens''.

In de brief van het gemeentebestuur aan de bewoners wordt meegedeeld dat de Normandiëstraat ,,... op proef zou kunnen worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers, bromfietsers en voetgangers zouden steeds door kunnen'', aldus de brief.


,,Eigenaardig''
Het schepencollege vraagt dat de aangeschrevenen hun ,,... eventuele positieve of negatieve opmerkingen omtrent deze afsluiting'' bekend zouden maken bij de Verkeersdienst.

Claude Verrote, Frank Deleu en Hubert Demuyzere stelden op hun beurt een brief op en vragen de bewoners die aan het schepencollege over te maken. Volgens hen is het absoluut niet nodig de Normandiëstraat af te sluiten. ,,Het voorstel dat ons wordt voorgelegd, gaat er al van uit dat de Normandiëstraat wordt afgesloten. Wie dus niet reageert, wordt geacht akkoord te gaan met het voorstel. Dit lijkt ons op zijn minst een eigenaardige wijze van bevraging'', schrijft het trio in zijn brief. Eigenlijk klopt dat niet helemaal, want in het schrijven van het schepencollege staat ,,... dat de Normandiëstraat op proef zou kunnen worden afgesloten''.

Ook hun opmerking Als reden voor deze afsluiting wordt de veiligheid van fietsende schoolkinderen opgegeven. Iedereen is daar natuurlijk voor. Wanneer deze zienswijze echter consequent gevolgd wordt, dan moet alle autoverkeer gebannen worden, behalve op snelwegen lijkt ons een goedkoop argument.