De drieëndertigste editie van de Pikkeling van VVV De Faluintjesstreek belooft met een aanbod aan internationale folkloristische topgroepen én de tradtionele mixt van veldactiviteiten, oude landbouwwerktuigen en streekeigen gastronomie wederom hét zomerevenement van het Aalsterse te worden. Alles gebeurt op en rond de hoeve Hof ter Dromen aan de Grote Baan in Herdersem, mét uitlopers in Aalst en Lebbeke.

Uit de Russisch-Mongoolse republiek Burytanië komen met Selenga exotische klanken. Begeleid door de tweesnarige morin-khoor , de bamboefluit en het pentatonisch begeleidingsinstrument tatag brengen ze een mengeling van oude volksdansen in een modern choreografisch geheel. De Indische groep Spandan is thuis in het centrum van het conflictgebied tussen islam en hindoeïsme: Achmedabad. Ze nodigen met hun muziek en dans uit tot bezinning. Berbermuziek is er met El Manar uit Sidi Bel Abbes in Algerije. West-Afrika is vertegenwoordigd met het Senegalese Djembe Rytmen . Het Gentse quartet Absynthe Minded en de lokale Herdersemse groep De Smidse brengen muziek van eigen bodem.

,,Het is moeilijk om Vlaamse grepen te vinden'', zegt Rudi De Koker van de werkgroep Programmatie en Gastgezinnen. ,,Ze vertoeven tijdens de vakantiemaanden overwegend in het buitenland.''

Rudi De Koker toont zich een tevreden man. Hij heeft alle 117 buitenlandse deelnemers kunnen onderbrengen bij gastgezinnen. Hiervoor stellen 87 gezinnen hun deuren open. ,,Het wordt alsmaar moeilijker om gastgezinnen te vinden. Nille Allaerts uit Opwijk heeft een enorme inspanning geleverd. Ze heeft tien nieuwe gezinnen aangebracht. De volledige Senegalse groep logeert dank zij haar in het Pajottenland.''

,,De internationale glorie en uitstraling van het festival mag de eigenlijke doelstelling van de Pikkeling niet verdringen'', zegt voorzitter Fons De Koninck. ,,Daarom wordt dit jaar het accent nadrukkelijk gelegd op de veldactiviteiten. Tijdens die veldactiviteiten zullen er geen optredens zijn op het centraal podium. Wij willen de bezoekers duidelijk laten zien hoe de boer in het verleden het graan oogstte en bewerkte. Hoe verder de tijd verstrijkt hoe minder mensen beseffen hoe het er vroeger aan toe ging. Dat het oogstveld naast de feestweide ligt is een meevaller.''


Gratis
De sfeer van de Pikkeling vraagt elk jaar naar meer. De bedoeling is op de eerste plaats het toeristisch karakter van de streek te verfijnen. De organisators slagen er steeds weer in de toegang tot de feestweide kosteloos te houden. Het is trouwens één van de redenen waarom dit volksfeest nog steeds groeit inzake populariteit.

  • De Pikkeling vanaf donderdag 27 juli met de opening van de oogstkrans op het Moorselse dorpsplein, tot dinsdag 30 juli met een optreden van buitenlandse groepen in Lebbeke. Aanvullend aan het feestprogramma is er op vrijdagavond een Pikkeling-Youth, op zaterdag de grote paardenprijskamp van Aalst en een faluintjeswandeling over 6 en 10 km, georganiseerd door De Kadees. Op zondag is er een openlucht misviering. De plaatselijke kunstenaars Frans Ponnette en Jeanine De Houl stellen tentoon. Info: http://www.faluintjes-Pikkeling.be of tel. 052-35.77.00.