De tuinen van negen gezinnen in de Oliemeers in Massemen mogen blijven. Dat heeft Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen beslist. Eerder moesten de tuinen van de bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen in hun oorspronkelijke staat hersteld worden omdat de provincie geen toestemming wou geven tot het verleggen van een buurtweg.

Jan Tondeleir woont precies in het midden van de negen woningen: ,,Enkele jaren geleden kregen we de kans om een stuk landbouwgrond aan te kopen waardoor we onze tuintjes van tien meter diepte konden uitbreiden met twintig meter. Met vijf buren samen kochten we het stuk aan. Er kwam nog een extra deal bij toen vier andere buren ook een stuk grond kochten waardoor ook hun tuin kon verlengd worden. We waren allemaal zeer tevreden over het resultaat en begonnen de tuinen aan te leggen en af te sluiten.''


Buurtweg
Na de aankoop bleek evenwel dat er een buurtweg door de tuinen liep. Zo sneed de buurtweg doorheen een vijvertje met een brugje. ,,We vroegen de gemeente om de buurtweg twintig meter te verleggen'', zegt Jan Tondeleir. ,,De gemeente ging daarmee akkoord en er volgde een gemeenteraadsbesluit. Maar in 2000 kregen we het onzalige bericht dat de provincie niet akkoord ging. We moesten alles herstellen in zijn oorspronkelijke staat. We waren niet geneigd om onze tuin weer af te breken en tekenden beroep aan tegen de beslissing.''

De buurtweg waarvan sprake, was ooit een verbinding naar de Massemsesteenweg, maar sinds de komst van de verkavelingen Oliemeers en Prinsenhof loopt die eigenlijk nergens meer heen. Tondeleir: ,,In wezen was er geen buurtweg meer te herkennen. Er is nu wel een weg ten behoeve van een boomkweker die zijn gronden moet bereiken.''


Tuinfeest
De buren zijn gelukkig met de uitspraak van de minister. ,,Het is nu wel nog afwachten of de bestendige deputatie in beroep zal gaan. In dat geval zijn we nog niet thuis. Als het in orde komt zullen we dat vieren met een gezamenlijk tuinfeest'', besluit Jan Tondeleir.