Telma Bauwens uit de Waaistraat krijgt van de bestendige deputatie geen milieuvergunning voor een kippenstal met 2.870 kippen. Begin dit jaar weigerde ook het stadsbestuur van Eeklo een vergunning voor de stal af te leveren. De kippenstal staat in natuur- en waterwinningsgebied. De landbouwster overweegt nu in beroep te gaan bij de Raad van State.

,,Het bedrijf staat er sinds 1970. Toen is er een bouwvergunning verleend voor die stal. Enkele jaren geleden hebben we het bedrijf overgenomen van mijn schoonvader. We beslisten alle vergunningen in orde te brengen. Wij waren niet op de hoogte van het feit dat de stal niet meer in landbouwgebied ligt maar in een natuur- en waterwinningsgebied. Die wijziging is ons niet meegedeeld. Onze buur, die een varkensbedrijf heeft, zit in hetzelfde schuitje en wist ook van niets'', zegt Telma Bauwens, die de zaak runt met haar man.

In de stal kweekt men kuikens op tot drie weken, die daarna particulier verkocht worden. ,,De kweek gebeurt tussen februari en eind september. Daarna kuisen we de stallen en staan ze leeg tot het volgend jaar. Van geurhinder is absoluut geen sprake. Mijn echtgenoot is 65 jaar en is er echt het hart van in dat we geen vergunning krijgen. Als we in beroep gaan, kunnen we onze activiteiten voorlopig voortzetten. Als de Raad van State ons geen vergunning geeft, zit er niets anders op dan te stoppen.'' (RVH)