De politiezone Meetjesland-centrum zal haar cellen tegen betaling ter beschikking stellen van naburige zones. Dat is voor de zone een mogelijkheid om aan extra inkomsten te geraken.

Het is wel nog een tijdje wachten voor het zover is. ,,Eerst moet de technische dienst van de stad Eeklo, die naast het commissariaat gevestigd is, verhuizen naar het leegstaande gebouw van Electrabel. Zo komt de nodige ruimte vrij om het commissariaat aan de Tieltsesteenweg te moderniseren'', zei zonechef Antoinette Van Den Bossche tijdens de politieraad.

Op dit ogenblik brengen de meeste politiezones uit de regio hun opgepakte personen 's nachts naar de politiecel in Gent. Dat komt omdat ze zelf geen 24 uren-permanentie hebben in hun commissariaat en bijgevolg niemand kan instaan voor de bewaking. De Gentse politie ontvangt voor het gebruik van de cellen een vergoeding.

De politiezone Meetjesland-centrum hoopt op termijn met naburige zones overeenkomsten af te sluiten om gebruik te maken van de cellen in Eeklo.

De zonechef liet ook weten dat het hoofdcommissariaat aan de Tieltsesteenweg als gebouw groot genoeg is en een goede ligging heeft. (RVH)