Voor burgemeester van Bilzen, Johan Sauwens (Nieuw), is de komst van het recyclagepark uitgesloten.

,,Begin september al hebben we met het schepencollege bij de provincie een klacht ingediend tegen een afvalverwerkingsinstallatie op de grens van Bilzen en Zutendaal. Wij hadden daar twee goede redenen voor. Ten eerste denken we aan de milieuaspecten en de vervuiling die zo'n installatie met zich meebrengt. Bilzen ligt dan wel niet in de overheersende windrichting en de woningen liggen ver van de industriezone, toch mag de gezondheid van de Bilzenaren niet in het gedrang komen.''

,,Daarnaast vinden we dat in dat gebied de uitbreiding van de industrie voorrang moet krijgen. De afvalverwerkingsinstallatie kan die ontwikkeling afremmen. Bovendien hebben we over deze plannen tot nog toe niets concreets ontvangen. In september zijn de eerste berichten in de krant verschenen, maar een officiële mededeling hebben we nog niet gekregen.''(FSB)