Ook Ludwig Vandenhove (SP), de burgemeester van Sint-Truiden, heeft gisteren een verdachte brief met daarin een gelig poeder toegestuurd gekregen. De brief was aan hem persoonlijk geadresseerd en droeg als afzender Ziekenzorg. ,,Ik ben er van overtuigd dat die organisatie hier niets mee te maken heeft. Ik ga er van uit dat het weer om een smakeloze grap gaat. Ik wil de bevolking er nogmaals op drukken dat ze zich niet onnodig ongerust moeten maken,'' aldus burgemeester Vandenhove.

De lokale politie van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken kreeg de voorbije dagen tientallen telefoontjes van ongeruste burgers over verdachte briefomslagen.

Korpschef Philip Pirard: ,,In 28 gevallen ging het om de fameuze blanco reclameomslagen van de bank BBL. Drie andere blanco enveloppes zijn onderzocht en blijken ook geen sporen van gevaarlijke stoffen te bevatten.''

Zoals iedere morgen kwam gisteren op het administratief centrum een zak post aan. Toen de secretaresse een brief aan de burgemeester opende, viel er een lichtgeel poeder uit. Er zijn geen aanwijzingen dat het om gevaarlijke stoffen gaat. Maar veiligheidshalve is de verdachte brief toch in plastiek verpakt en aan de burgerbescherming meegegeven voor onderzoek. De civiele bescherming heeft ook het kantoor ontsmet en de twee mensen op het secretariaat ontsmettende zeep gegeven om de handen te wassen.

Burgemeester Vandenhove: ,,Ik maak me daar relatief weinig zorgen over. Als voorzitter van het politiecollege wil ik er op wijzen dat er totnogtoe nog geen besmette briefomslagen zijn opgedoken. Zodra dit wel zo is, zullen we de bevolking snel inlichten. De mensen moeten zich niet onnodig ongerust maken. Maar als iemand een verdachte brief opmerkt, kan men die toch best verpakken en de politie verwittigen.''


Pvc-poeder
In het postkantoor aan de Nieuwstraat in Lanklaar kwam gisterochtend een pakket toe dat in het gebouw nogal wat stof deed opwaaien. In het pakje zat een halve kilo poeder. Meteen werd het zekere voor het onzekere genomen en de politie op de hoogte gebracht. Het postgebouw werd ook afgesloten voor publiek. De postbeamten die het pakket hadden aangeraakt, moesten zich wassen.

Het postpakket was gericht aan de firma Mirco Recycling in Lanklaar. Toen de bedrijfsleiding vertelde dat het om een onschuldig pvc-poeder gaat, werd het alarm opgeheven. Dat was anderhalf uur na de ontdekking van het verdachte pakket. (MBO)