Vlaams Blok-gemeenteraadslid Werner Claeys is dakloos. Woensdagmiddag zette een deurwaarder onder politiebegeleiding de ex-advocaat uit zijn woning in de Couthoflaan 1. ,,Een schande. Werner Claeys verdient zo'n behandeling niet. Hij vraagt 150.000 frank schadevergoeding en de nietigverklaring van de uitdrijving'', aldus Claeys' verdediger, niemand minder dan burgemeester graaf d'Udekem d'Acoz.

Woensdagmiddag laadde een deurwaarder met enkele hulpjes en opgevorderd stadspersoneel de inboedel van Claeys op een vrachtwagen en bracht het hele hebben en houden naar het leegstaande schoolgebouw in de Douvieweg in Watou.

,,Werner Claeys huurt die woning al jaren. Ze was tot voor kort eigendom van Guido Berten. Op 10 juli verkocht Berten via bemiddeling van het Era-kantoor van Geert Pyck de woning aan Dirk Bekaert uit Ruddervoorde. De akte wordt op vrijdag 26 oktober verleden. Guido Berten wou lang voor die verkoop Werner Claeys zonder specifieke reden het huis uit. Hij moest een termijn van negen maanden respecteren: de vrederechter gaf Claeys tot 1 oktober de tijd om te vertrekken. Maar intussen is er zo goed als een nieuwe eigenaar van de woning die al een huurcontract met Werner Claeys afsloot. Voor Dirk Bekaert mag Werner Claeys in het huis blijven wonen'', aldus burgemeester Henri d'Udekem d'Acoz die het zijn plicht acht als oud-stagemeester van Claeys de belangen van de ex-advocaat te behartigen.


Nietigverklaring
,,We leidden een procedure in bij de beslagrechter. Vrijdag komt de zaak voor in Ieper. We vragen de nietigverklaring van de uitdrijving. Claeys kwam steeds zijn verplichtingen na en door de verkoop van het huis dacht hij dat hij ook na 1 oktober in de Couthoflaan kon blijven wonen. We eisen een schadevergoeding van 150.000 frank'', aldus d'Udekem d'Acoz. Guido Berten wou geen verklaring afleggen.

Claeys leidde jarenlang een sterke VU-fractie in de gemeenteraad. Ten tijde van burgemeester Marc Mahieu bracht hij het zelfs tot eerste schepen. Na de teloorgang van de VU in Poperinge (in '94) zat hij zes jaar alleen in de gemeenteraad. In de zomer van 2000 stapte Claeys over naar het Blok. Hij behaalde in oktober 2000 opnieuw zijn zitje in de raad. Professioneel ging het de man de laatste jaren niet voor de wind en staakte hij zijn activiteiten als advocaat. (BWP)