Wie vandaag wijk De Lange Munte in Kortrijk voorbijrijdt, kijkt z'n ogen uit. Pal op de berg is voor ruim 130 miljoen frank geïnvesteerd. Bisschop Vangheluwe zegende de gebouwen van De Kouter in. Meteen is een ingrijpende verandering doorgevoerd in het buitengewoon onderwijs en de medisch-pedagogische verzorging in de regio.

Het vroegere MPI De Lange Munte is niet meer. Er zijn fusies doorgevoerd en twee afdelingen opgericht. Je hebt vandaag MPI De Hoge Kouter en BuSO De Kouter.

Eerstgenoemde is een dienstencentrum voor jongeren met een mentale handicap. Het BuSO is een school voor buitengewoon secundair onderwijs.

Algemeen directeur Jan De Smedt: ,,Het MPI ontstond uit de samenwerking van MPI De Watermolen, afdeling semi-internaat, en het KOC De Lange Munte MPI (Katholiek Orthopedagogisch Centrum).

BuSO De Kouter, met een project op de Lage Kouter aan de Beekstraat en een project aan de Bad Godesberglaan, ontstond uit de samenwerking van Vibbo Kortrijk-Heule en KOC De Lange Munte BuSO.''


Zegen
Een en ander betekende dat er moest worden uitgebreid. Voor het MPI kwam er 2.000 m 2 bij, voor een totale prijs van 67 miljoen frank. De werken begonnen in 1999. De school kreeg ruim 1.500 m 2 extra, goed voor 65 miljoen frank. Daarvan wordt 60 procent gesubsidieerd.

De Smedt: ,,Bij ons worden mensen graag gezien. Dat is het fundamentele gegeven van het instituut. Gelijk-, eigen-, rol-, mens- en levenswaardigheid zijn de ankerwoorden die we gebruiken.'' Zopas werd de school gezegend. Bisschop Vangheluwe deed er een merkwaardige uitspraak over de cover van tijdschrift Klasse, een uitspraak die ondertussen reactie losweekte van de hoofdredacteur. De Kouter heeft ook nog een miljoenenclaim lopen tegen de voormalige directie, die moest ophoepelen wegens onregelmatigheden.

Dat proces moet nog voorkomen.