Zaterdagmorgen stappen leden en vrienden van Amnesty International een nieuwe stadswandeling in die grasduint in de geschiedenis van de mensenrechten in Brugge. Het doel ervan is om aan te tonen hoe (kwalijk) het de mensenrechten hier verging doorheen onze geschiedenis. De vroegste folterpraktijk in Brugge dateert uit 1258, valsemunterij!, de jongste executie uit 1948, een geval van oorlogsrepressie.

Aan thematische stadswandelingen heeft Brugge beslist geen tekort, maar zelden ontsnappen deze gidsbeurten aan een enge kijk op de geschiedenis. Amnesty International Brugge (AIB), dat 10\leden en twee kernen telt, wil de actuele internationale anti-foltercampagne benutten om een boeiende stadswandeling aan te bieden langs locaties die elk op zich een verhaal van mensenrechten vertellen. De twee Brugse gidsenverenigingen sloten zich aan en het resultaat is de leerrijke en interessante brochure Mensenrechten in Brugge, een historische stadswandeling , die zich vooral richt naar scholen, Bruggelingen en toeristen die achter de gevels willen kijken.

De wandeling start op de Burg dat als kloppend hart van de stad heel wat wrede historie heeft zien gebeuren. Zowel AIB als de gidsenverenigingen dringen aan om hier een bescheiden monumentje op te trekken dat herinnert aan vaak onterecht geleden leed. Had AIB in 1258 reeds bestaan, hadden ze de Brabantse handelaar Franco de Langherode, gearresteerd wegens valsemunterij, wellicht kunnen vrijschrijven . De Brugse schepenen geloofden zijn onschuld, de baljuw besliste tot de dood en zorgde daarmee voor een treurige primeur.


Littekens
Uiteraard stapt de wandeling langs locaties waar de mensenrechten doorheen de geschiedenis met de voeten werden getreden. De vroegere stadsgevangenissen (Burg, Pandreitje), de Gentpoort (met aangebrachte doodskop), kerken en straten met historische littekens. Bijstukjes in de tekst informeren over foltergewoontes, personenverhalen en vertellen de geschiedenis van panden waar folterpraktijken plaatsvonden.

In dit verhaal gaat uiteraard veel sympathie naar de (zogenaaamde) zegeningen van de Franse Revolutie, waarbij de stadsbeul in 1792 zijn foltertuigen in een brandstapel liet verdwijnen. Teslotte bevat deze handige brochure een interessante bibliografie over dit thema.

Wie deze wandeling gratis wil meemaken, meldt zich zaterdagmorgen om 10\uur op de Burg. Voor latere reservaties dient betaald te worden volgens de gangbare prijzen van de Gidsenbond. Ze duurt twee uur, kost 2.000\frank en wordt geleid door gediplomeerde gidsen.

  • Info Mensenrechtenwandeling, tel. 050-33.79.77 of e-mail coenkathleen
  • hotmail.com