De archeologische site van Ename krijgt er een nieuwe attractie bij. Vlak naast de site, naast de Lotharingenstraat, wordt volgend jaar gestart met de bouw van een erfgoedcentrum. De provincie besloot zopas in haar begroting voor 2002 meer dan tweehonderd miljoen frank (4,9 miljoen euro) vrij te maken voor de nieuwbouw.

Het erfgoedcentrum moet het sluitstuk worden van het Ename 974 -project. Een splinternieuw gebouw vlak naast en dus met zicht op de archeologische site van Ename. Het complex zal bestaan uit drie onderdelen: een bezoekerscentrum, een opzoekcentrum en een polyvalente zaal voor congressen en studiedagen.

,,Bedoeling is dat in het centrum aan archeologisch onderzoek wordt gedaan met ook ruimte voor landschaps- en monumentenzorg'', verduidelijkt Oost-Vlaams gedeputeerde Jean-Pierre Van Der Meiren. ,,Maar tegelijkertijd willen we archeologie dichter bij de mensen brengen. Daarom wordt het erfgoedcentrum ook een bezoekerscentrum. We willen de mensen tonen waar de archeologen mee bezig zijn. Het archeologisch depot zal eveneens toegankelijk zijn. Daar kunnen bezoekers zien hoe de vondsten worden behandeld.''

Ook met de polyvalente zaal mikt het Ename 974 -team hoog. ,,We denken aan internationale congressen en colloquia, maar ook theatervoorstellingen zullen mogelijk zijn. De zaal zal plaats bieden aan 350 mensen.'' Daarnaast zal er ook ruimte zijn voor tijdelijke tentoonstellingen.


Parking
Om de toevloed aan bezoekers op te vangen zal de stad Oudenaarde vlakbij het erfgoedcentrum naast café Black Horse een nieuwe parking aanleggen. En er is nog meer, in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij zullen ook de waterpartijen en grachten die er vroeger in de omgeving van de site waren, heraangelegd worden. Er komt ook een grote tuin.

De provincie heeft zopas besloten om volgend jaar meer dan tweehonderd miljoen frank in het erfgoedcentrum te pompen. ,,Maar nog dit jaar starten we met het aanschrijven van de ontwerpers, zodat we in 2002 onmiddellijk van start kunnen gaan met een voorontwerp en later een ontwerp. Nog in 2002 zal de eigenlijke bouw beginnen'', weet Van Der Meiren. ,,Het complex moet in 2004 af zijn, want dan vindt in Ename een grote tentoonstelling plaats. Dat moet in het erfgoedcentrum kunnen.'' De tentoonstelling onder de titel Francia Media wordt de eerste grote expositie over het Frankische Middenrijk. Naast het erfgoedcentrum, wordt ook aan het stadhuis gedacht als mogelijke locatie.

De hoek Lotharingenstraat-Abdijstraat zal er binnenkort dus helemaal anders uitzien. Want naast de bouw van het erfgoedcentrum met bijhorende parking start op het kruispunt ook nog volgend jaar de aanleg van een rotonde.