Maria Rodrigues (24) uit Maine had na haar universitaire studies geen geld meer om verder te studeren. Ze wilde overigens niet in de Verenigde Staten blijven. Ze trok naar Japan en vond er gemakkelijk een job als lerares Engels in een talenschool. ,,Het was een mooie tijd, maar toch wilde ik iets meer van de wereld zien. Ik wilde ook niet meer voor die business werken.''

Ze reisde vier maanden rond in Zuid-Oost-Azïe, maar dat voldeed haar niet. ,,Het was een mooie reis, maar ik stelde vast dat ik eigenlijk niets deed.''

Maria Rodrigues ging op Internet zoeken. Zo belandde ze op de website van Bustrup. Ze stuurde een e-mail om meer uitleg te vragen en kreeg al na tien minuten antwoord. De beslissing was snel genomen. Straks vertrekt ze naar Angola. Daar gaat ze werken in een kleuterschool. Ze moet er zich bezighouden met het programma, de opleiding van het personeel en het informeren van de ouders.

Laura Stjernstedt (24) groeide op in Zambia -- daar heet ze Chiyoosha. Haar vader was een Brit die zijn dochter op haar zeventiende naar een Britse universiteit stuurde. Daar volgde ze een opleiding over de Derde Wereld omdat ze naar Afrika wou terugkeren.

Op zoek naar een job kwam ze terecht bij het Deense initiatief. Op de e-mail die ze 's morgens stuurde, had ze 's namiddags al antwoord. Straks vertrekt ze naar Zimbabwe. ,,Dat is dicht bij Zambia en daar kan ik ongetwijfeld ook nog veel leren.'' Zij krijgt als taak een netwerk uit te bouwen rond een beroepsschool. Ze moeten sponsors voor die school zoeken en het initiatief beter bekend maken bij de ouders. (DAL)