Met een rad van fortuin dat voor de gelegenheid werd omgedoopt tot ,,Job van je leven'' vatte een 35-tal Jong Agalev-leden post tussen Shopping 1 en 2 in Genk. De jonge groenen wilden de voorbijgangers erop wijzen dat er dringend wat moet gebeuren aan de stijgende jeugdwerkloosheid.

Een kleine 40 jongeren uit geheel Vlaanderen, die allen behoren tot Jong Agalev, verbleven gedurende vijf dagen in Alken op een zomerkamp. Een van de werkthema's was het aanleren van actie voeren . Specifiek bogen de jongeren zich over het probleem van de stijgende jeugdwerkloosheid.

,,Een probleem dat vooral in Limburg de kop opsteekt'', zegt Sandra Bamps (Jong Agalev Limburg). ,,Maar liefst 7.450 jongeren onder de 25 jaar zijn nog op zoek naar een job. Daarmee steeg de jeugdwerkloosheid met maar liefst 26,1 procent ten opzichte van vorig jaar. We hebben daarom in ons zomerkamp aan de alarmbel willen trekken.''

Om de mensen attent te maken op dit probleem trokken de jonge actievoerders richting Genk, waar ze een rad van fortuin opstelden. Even draaien en je merkte al vlug met welke problemen je als jongere geconfronteerd wordt als je op zoek gaat naar werk: te jong, te oud, te laag geschoold, verkeerd geschoold... Het was in ieder geval vrij duidelijk dat je heel wat moeilijkheden moet omzeilen om de ,,job van je leven'' te vinden.


Jeugdwerkgarantieplan
Jong Agalev voerde niet alleen actie, maar reikte ook een aantal oplossingen aan. Eerst en vooral zou er een jeugdwerkgarantieplan moeten komen. ,,De overheid zou makkelijk maatschappelijk zinvolle jobs kunnen creëren'', aldus Bamps. Voorts dringen de groenen aan op een inkorting van de wachttijd voor een wachtuitkering. Wat de oververtegenwoordiging van kwetsbare groepen betreft (allochtonen, kortgeschoolden enz.), denkt Agalev aan een aangepast beleid. ,,En tenslotte pleiten we voor een arbeidsherverdeling door betere vormen van tijdskrediet en loopbaanonderbreking, ook voor jongeren.'' (MVZ)