Alle speelpleinen in België moeten vanaf deze maand aan de nieuwe Europese regelgeving voldoen. Iedere exploitant wordt voortaan aansprakelijk gesteld voor de beveiliging van zijn speelplein.

Belangrijkste nieuwigheid is dat het veilig gebruik van de speeltuigen aanzienlijk verstrengd is. Voortaan mag alleen maar gebruik gemaakt worden van veilige speeltuigen en moeten de uitrustingen regelmatig gecontroleerd en onderhouden worden. Bovendien moet men incidenten en ernstige ongevallen bij het ministerie van Economie en Middenstand melden.

De nieuwe regelgeving zette veel gemeenten ertoe aan hun speelpleinen te vernieuwen. Zo hebben 35 van de 38 speelpleinen in het Brussels gewest al ingrepen ondergaan.

Aan de ingang van alle gewestelijke speelpleinen in Brussel zijn panelen geplaatst met vermelding van de leeftijdsgroep en gegevens over de exploitant. Daarnaast zorgt het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM), dat instaat voor het beheer van de speelpleinen, sinds een jaar voor een netwerk van opzichters.


Rood Klooster
In het Rood Klooster is alvast nieuwe speelinfrastructuur geopend. Het wordt op 19 juli ingehuldigd. Het speelplein richt zich naar verschillende leeftijdscategorieën die elk aparte speeltuigen ter beschikking hebben. Het betreft één van de modernste en mooiste speelpleinen van het Brussels gewest.