Het invoeren van computers in een school was in het verleden dikwijls het initiatief van een leerkracht-computerfreak. Zo ook in de stedelijke basisschool van Lommel-Kolonie. Computerpromotor van dienst was meester Johan Wielockx, klastitularis van het vierde studiejaar. De Informatie Communicatie Technologie (ICT) is ondertussen als doelstelling opgenomen in de eindtermen van het basisonderwijs.

Johan Wielockx introduceerde de computer in zijn eigen klas al heel lang geleden. Stilaan groeide ook de pc-interesse bij zijn collega's en installeerde hij computers in andere klaslokalen. Het grote werk begon met de inrichting van een computerlokaal en het opzetten van een computernetwerk in de school.

,,Met het netwerk zijn we in 2002 gestart met tweedehandse computers die we via de gemeente kregen van het computerbedrijf Digicenter'', legt Johan uit. ,,Begin juni van dat jaar al kon je de website van de school raadplegen op het Internet. Dit schooljaar heeft elke kleuterklas een computer. We beschikken ook over een computerklas met dertien pc's. Vernieuwing van het pc-bestand gebeurt stilaan in de mate dat er geld beschikbaar is. Ikzelf heb in mijn vierde studiejaar uiteraard ook een computer. Mijn leerlingen zijn er dol op. Ik speel die interesse dan ook uit in lessen werkelijkheidsonderricht, maar ook voor taal en rekenen. Het pedagogisch-didactische proces ondersteunen, heet dat. Geregeld mogen ze naar de computerklas om zelf te oefenen. Vanaf het tweede studiejaar leren de scholieren spelenderwijs de computer gebruiken. Langzamerhand wordt meer en meer nadruk gelegd op vaardigheden, kennis en attitudes.''

Vanaf dit schooljaar is Evie Bosmans aangesteld als ICT-coördinator. ,,Met spijt in het hart heb ik moeten afhaken'', legt Johan Wielockx uit. ,,Ik heb dit schooljaar zesentwintig kinderen in mijn klas. De taak van ICT-coördinator combineren met een taak als klasverantwoordelijke van zo'n grote bende zag ik niet zitten. Wellicht is het maar voor één jaar dat ik de verantwoordelijkheid voor ICT van me afschuif.''

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Johan Wielockx blijft immers altijd nog paraat om bij te springen als collega's uitleg willen bij nieuwe software. Vorig jaar werkte hij voor zichzelf een proefrapportering uit. De software valt bij zijn collega's en bij directrice Nicole Gerits zozeer in de smaak dat het eerstvolgende rapport eind oktober al ICT-matig zal gebeuren. ,,Een rapport verzenden met een wachtwoord via Internet is nog verre toekomstmuziek'', droomt Johan. ,,Uit een recente peiling blijkt overigens dat slechts een derde van de ouders aangesloten is op Internet.'' (AWL)