De directeur, de internaatsbeheerder en twee opvoeders van MPI De Richter in Genk die voor de correctionele rechter moesten verschijnen voor de onopzettelijke dood van leerlinge Sophie Gerits (19) op 11 september 1997, werden donderdag vrijgesproken. De rechter meende dat het niet bewezen is dat de school onvoorzichtig handelde toen Sophie werd meegenomen om te gaan zwemmen.

,,We hebben geen schuld aan de feiten op zich, maar we zitten wel met een schuldgevoel omdat we iemand verloren hebben'', dat verklaarde een van de opvoeders tijdens de zitting. De vier betichtten pleitten sinds het begin dat ze onschuldig zijn en geen onvoorzichtige handelingen stelden.

Op een woensdagnamiddag ging een groep internen van de school zwemmen. De begeleiders wilden Sophie mee. Alles verliep goed totdat Sophie op een epilepsieaanval in het water kreeg. Reddingspogingen en reanimatie hielpen niet en het meisje stierf.

Volgens de ouders werd er van meet af aan gezegd dat Sophie niet alleen in het water mocht, net omdat ze aan epilepsie leed. Eén van de opvoeders was samen met een groepje kinderen in het water. Op het ogenblik dat Sophie haar epilepsieaanval kreeg, stond ze met de rug naar het meisje omdat ze op dat ogenblik door andere kinderen geroepen werd.


Voldoende toezicht
Het personeel van de school heeft steeds weerlegd dat er onoplettend of onprofessioneel zou gehandeld zijn en stelde dat er wel degelijk voldoende toezicht in het zwembad was. De rechter gaf hen nu, meer dan zes jaar na de feiten, gelijk. Hij stelde dat de school en de opvoeders gehandeld hebben zoals elke normaal vooruitziende begeleider zou doen.

Voor de familieleden van Sophie, die als burgerlijke partij aanwezig waren op het proces, was dit uitsluitend een principieel proces. ,,Wij staan hier enkel opdat het nooit meer zou gebeuren.''