Jaarlijks worden er in ons land tweehonderd kinderen geboren met een lip-, kaak- of gehemeltespleet. Het is een aangeboren gelaatsafwijking die een stempel drukt op hun hele jeugd. Om geld in te zamelen opdat deze kinderen de noodzakelijke operaties kunnen ondergaan, hield gisteren de Geef om een glimlach -bus enkele uren halt op het Dusartplein in Hasselt.

door Marc BROUWERS

Aan boord zat onder andere zanger Paul Michiels die mee de straat op trok om pennen te slijten voor het goede doel. De Geef om een glimlach -campagne werd in november 2001 opgestart door Mc Donald's België en zijn franchisenemers.

,,Wij zien dit sociaal engagement als een plicht tegenover de gemeenschap waarvan onze restaurants deel uitmaken'', verduidelijkt Jo Sempels, algemeen directeur van Mc Donald's België. ,,Het is een project van lange adem, waar we van in het begin gespecialiseerde artsen bij betrokken hebben, evenals VAGA, de Vereniging voor Aangeboren Gelaatsafwijkingen en de Franstalige tegenhanger AFLAPA.''

,,Bij elke 650 kinderen die in ons land geboren worden, is er een baby met schisis oftewel een lip-, kaak- of gehemeltespleet'', weet Sempels. ,,Jaarlijks komt dat neer op zo'n tweehonderd kinderen die geboren worden met zo'n holte onder de neus. Die afwijking kan gecorrigeerd worden, maar daar komen wel tientallen operaties aan te pas. Ook duurt het tot iemands achttiende of twintigste levensjaar eer je er helemaal niets meer van ziet.

En ondanks onze uitstekende sociale zekerheid vallen deze kinderen door de mazen van het net. Zo'n lip-, kaak- of gehemeltespleet moet niet alleen gesloten worden, er komt ook orthopedische hulp aan te pas en het gehoor wordt vaak aangetast'', aldus nog Sempels.

De voorbije twee jaar werd in totaal 218.000

euro ingezameld. Daarmee werden 150

kinderen geholpen.

,,Families kunnen samen met hun arts een aanvraag tot financiële steun indienen bij de vzw Ronald Mc Donald Kinderfonds als een kind een ingreep moet ondergaan. Een nationaal selectiecomité beslist in alle objectiviteit welke kinderen uiteindelijk ook hulp krijgen.''

Dat kinderen het ontzettend moeilijk hebben met zo'n handicap blijkt uit de getuigenissen van enkele van de getroffenen. Vooral op school worden ze er vaak mee gepest en uitgesloten, ja zelfs uitgelachen. ,,Het is niet vanzelfsprekend voor deze mensen om een gewoon leven te leiden omdat mensen niet altijd het nodige respect opbrengen'', weet Mariette Vermeylen-Nuyts van de vzw VAGA. ,,Kinderen met een gelaatsafwijking zijn vaak slachtoffer van voyeurisme en dat weegt op hen en hun ouders. Gelukkig worden we dankzij dit project uit het verdomhoekje gehaald. Tenslotte gaat het jaarlijks toch om tweehonderd kinderen met vierhonderd ouders.''