De rooilijnbreedte van de Brusselsesteenweg (N1) tussen de Armstraat en de Jordaensstraat, wordt van 26 op 22 m gebracht. Dat is het gevolg van een aantal bezwaarschriften die werden ingediend op het voorontwerp. Dat voorzag in een rooilijnbreedte van 26 m. Gebrek aan parkeerplaats voor de wagen aan de deur ligt aan de basis van de meeste van de bezwaarschriften.

Nadat het voorontwerp van rooilijnvoor de N1 vanaf de Beekstraat in Eppegem tot het centrum van Zemst door de gemeenteraad was aanvaard kwamen er van de langswoners tussen de Armstraat en de Jordaensstraat, twaalf bezwaarschriften binnen. Er was ook een collectief bezwaarschrift. Het wegnemen door geplande onteigening van parkeermogelijkheid voor de deur, bleek zwaar te wegen.

Het plan, opgemaakt door de Administratie van Wegen Vlaams-Brabant (AWV) voorzag in een rooilijnbreedte van 26 m. Dat was nodig voor degelijke aanleg van vrijliggende fietspaden en daar waar mogelijk behoud van open grachten.

De langswoners stelden dat een rooilijnbreedte van 22 m ook kan volstaan. Gevolg is wel dat de afscheiding tussen het fietspad en de rijweg verkleind en het dus gevaarlijker wordt. Door versmallen van de rooilijnbreedte blijft er niets meer van de voorziene open grachten. Ook het afschuinen van de hoek van de Armstraat, Edgard Tinelstraat en Jordaensstraat zinde de langswoners niet erg.

Na gesprekken met AWV wordt het plan nu hertekend. Tussen Armstraat en Jordaensstraat zal de rooilijnbreedte gaan schommelen tussen 20 en 22 m afhankelijk van de inplanting van de woningen. De hoekafschuining wordt ook verkleind.

Door het hertekenen van de plannen komt er een nieuw openbaar onderzoek en dan kunnen de langswoners opnieuw reageren. (RBZ)