Als laatste gemeente en met een maand vertraging heeft ook Opwijk (meerderheid tegen oppositie) de statutenwijziging van Haviland goedgekeurd. De oppositie beweerde immers dat de Opwijkenaar de intercommunale te veel betaalt voor de ophaling van zijn huisvuil. Haviland ontkent in alle toonaarden.

,,De inzameling van restafval, grofvuil en gft in Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Opwijk boekte in 2002 een gezamenlijk verlies van 214.440,80 euro'', stelt Haviland. ,,De afvalverwerking vertoonde een verlies van 263.126,38 euro. Maar over de totaliteit beschouwd is de afvalsector zelfbedruipend. In die omstandigheden kan over terugvloeien van zogenaamde winsten geen sprake zijn. De ganse afvalsector van Haviland afsplitsen en naar een nieuwe intergemeentelijke vereniging overhevelen, zoals gevraagd, is economisch en maatschappelijk niet te verantwoorden'', schrijft Haviland.

Inzet blijft er bij dat de afvalsector in Drogenbos de enige winstgevende activiteit van Haviland is, maar ,,de intercommunale dit jaar desondanks afstevent op een belangrijk deficit''. Voorman Paul Verhaevert: ,,De weigering van Haviland om haar afvalsector onder te brengen in een aparte opdrachthoudende vereniging zoals gevraagd in het decreet heeft te maken heeft met het vedelen van mandaten. Een afsplitsing van de sector zou die postjesverdeling wel eens kunnen bemoeilijken. In het belang van de gemeenten moet Haviland transparanter worden.''

De motie van Inzet om Haviland op te roepen zijn statutenwijziging te herzien werd door de meerderheid van CD&V en VLD verworpen. (EGO)