Een stuk van de Aalstersedreef wordt heraangelegd: het deel tussen de Abdij van Affligem en de Molenstraat in Meldert krijgt een nieuw wegdek en een fietspad. Toch blijft een groot deel van de dreef er bijzonder slecht bijliggen. Aalst pleit nochtans al meer dan tien jaar om ook daar werk van te maken, maar mede-eigenaar Affligem zegt daarvoor geen geld te hebben.

door Nele VERMOESEN

Langs de Aalstersedreef hoeven er geen borden te staan die de grens tussen Aalst en Affligem aanduiden, het is ook zo duidelijk wanneer je die overschrijdt. Het deel van de dreef dat volledig op Aalsters grondgebied ligt, is onlangs heraangelegd en heeft een ruim fietspad (groen op het kaartje). Wanneer je dan Affligem binnenrijdt, ongeveer ter hoogte van de Abdij Maria Mediatrix, houdt het fietspad plots op en ligt de weg er hobbelig bij (rood op de kaart). Er is echter verbetering op komst, tenminste voor een deel: vanaf de Abdij van Affligem richting Meldert zal de dreef worden heraangelegd (geel op de kaart). Daar komt een nieuw wegdek waarvan Aalst en Affligem de kosten zullen delen.


Geen geld en
geen prioriteit

,,Verder gaat Aalst er een fietspad aanleggen, van de rijweg gescheiden door beplanting'', zegt bevoegd schepen voor Aalst Patrick De Smedt. Ook de kruispunten worden door verhoogde plateaus veiliger gemaakt. Wat dan overblijft van de dreef is het deel tussen de twee abdijen, dat er bijzonder slecht bijligt. Want vanaf de gemeentegrens van Affligem, zijn Aalst en Affligem beide voor de helft eigenaar en het blijkt die gedeelde verantwoordelijkheid te zijn die roet in het eten gooit.

,,Aalst is al jaren vragende partij om ook dat overblijvende deel samen met Affligem heraan te leggen'', zegt De Smedt. ,,Maar de gemeente zegt daarvoor geen geld te hebben.'' Wat de Affligemse schepen Paul Geeraerts bevestigt: ,,Het budget voor openbare werken in Affligem is klein'', zegt hij. ,,De heraanleg van dat stuk dreef behoort niet tot de mogelijkheden en is eigenlijk ook geen prioriteit voor ons. We willen er wel samen met Aalst een fietspad aanleggen. Voor de onteigeningen die daarvoor nodig zijn, hebben we geld vrijgemaakt.''

Over een fietspad wil Affligem dus aan tafel gaan zitten, maar de heraanleg van de weg is geen optie. Waarom kan het stukje tussen de Abdij van Affligem en de Molenstraat dan wel? ,,We moesten kiezen'', zegt Geeraerts, ,,want om de dreef volledig heraan te leggen heeft Affligem geen budget.''

En dus zal tussen twee stroken perfecte heraangelegde weg een stuk dreef prijken dat de twijfelachtige eer heeft aangekondigd te worden door een waarschuwingsbord met uitroepteken en de tekst `wegdek in slechte staat'.

FOTO CAROL VERSTRAETE

Waar Affligem begint (luttele meters voorbij het bord) verandert de Aalstersedreef in een hobbelige weg vol puttten. Ook de fietspaden stoppen abrupt op de grens.