De werkloosheid steeg in Antwerpen op één jaar tijd met 10 procent. 30.316

Sinjoren komen niet aan de bak. Vooral in de kansarme buurten en districten zoals de Seefhoek, Deurne, Borgerhout en delen van het Zuid blijft de werkloosheid hoog. Al stijgt ze daar niet zo erg als in de rest van de stad.

Antwerpen blijft het zwakke broertje, bij het vergelijken van de werkloosheid in de provincie. Zo heeft 16

procent van de beroepsbevolking er geen baan. Daarna volgen Turnhout en Mechelen met 12

procent en Boom met 10

procent. In de rest van de provincie schommelt de werkloosheidsgraad rond de 6

procent. Voor heel Vlaanderen bedraagt ze 8,5

procent.

Niet dat de stad geen werk heeft. Dagelijks kunnen in de Scheldestad 265.000

mensen aan de slag, meestal wonen die echter in de randgemeenten.

Ook in Antwerpen zelf scoren niet alle districten en wijken even slecht. Zo is de werkloosheid al langer hoger in Borgerhout, de Seefhoek, den Dam, Stuivenberg en sommige buurten van het hippe Zuid. Voor het eerst steekt Deurne Borgerhout voorbij in de werkloosheidsstatistieken.

De werkloosheid steeg op één jaar tijd gemiddeld met 10

procent in Antwerpen. Al stijgt die minder snel in de kansarme buurten. Wijken en districten die vroeger veel beter scoorden, incasseren nu de klappen. In Bezali, Linkeroever, Deurne, Merksem, Ekeren, Berchem en Wilrijk klimt de werkloosheid hoger dan met 10

procent.

Ondertussen zitten ook steeds meer jongeren zonder een job. En de duur van de werkloosheid wordt steeds langer. Bijna één op vier werklozen zoekt al langer dan twee jaar een baan. Bij de erg langdurig werklozen _

langer dan 5

jaar

_ zijn het vooral ouderen die naast de boot vallen: 60

procent is ouder dan 40

jaar.

Ten slotte blijft de werkloosheid onder niet-Europese Antwerpenaars met 37 procent erg hoog. Toch daalde in deze groep op één jaar tijd de werkloosheid met 3

procent.