Een militant van de socialistische spoorvakbond in Mechelen, die ervan werd beticht een kogelbrief te hebben verstuurd naar een ontslagen collega, is door de correctionele rechtbank vrijgesproken. Volgens de rechtbank is er geen enkel objectief bewijs dat de kogelbrief, en andere dreigbrieven, door de betichte zijn verstuurd. De affaire kadert in een jaren aanslepend conflict tussen de socialistische vakbond ACOD-spoor in Mechelen en de drie jaar geleden ontslagen afgevaardigde Jozef Van Hove. Deze laatste, intussen gepensioneerd, heeft al herhaaldelijk in de plaatselijke dagbladen zijn beklag gedaan over pesterijen, die volgens hem allemaal komen uit de hoek van de vakbond. Het gaat om beschadiging van zijn woonst en zijn auto en om dreigbrieven. Volgens hem neemt het parket de klachten onvoldoende ter harte.

Het parket echter zegt dat het geen aanwijzingen heeft over de dader of daders van die pesterijen. Toch werd een ACOD-militant gedagvaard. Mogelijk was hij de afzender van een van de dreigbrieven, met daarin een kogel. De door het gerecht aangestelde schriftdeskundige zegt echter zelf dat de brieven van verschillende briefschrijvers komen, en dat er geen absolute zekerheid is dat de gedagvaarde militant een van de daders is. Bijgevolg dringt volgens de rechtbank een vrijspraak zich op en moet ook de schade-eis van 10.000 euro afgewezen worden. (JC)