Christiaan Debusschere uit Kortemark publiceerde een boek met als titel Molengemeente Kortemark . Dit boek telt 262 bladzijden en 402 foto's. In dit boek komen alle verdwenen en bestaande molens van Kortemark aan bod.

door Ronny VANHOOREN

,,Het is pas drie jaar dat ik mij in molens interesseer. Ik kocht een fototoestel en ging op pad om de molens op de gevoelige plaat vast te leggen. Zo heb ik alle wind- en watermolens gefotografeerd die België nog rijk is. Dit zijn samen bijna 5.000 foto's'', zegt Christiaan Debusschere.

,,Ondertussen heb ik een eigen website met informatie over wat ik doe op het vlak van molens'', vertelt Christiaan Debusschere.

,,Ik maak ook cd-roms met fotomateriaal van alle molens per Belgische provincie. Daarnaast is er ook al een cd-rom over wind- en watermolens uit Nederland en Frankrijk. Er is een cd-rom gemaakt die specifiek handelt over de verdwenen en de nog bestaande molens in Kortemark'', aldus de auteur.


Fototentoonstellingen
en molenzoektocht

,,Het is de bedoeling om vanaf volgend jaar te starten met verschillende fototentoonstellingen, deel te nemen aan hobby- en ruilbeurzen en het organiseren van een molenzoektocht met molens uit West-Vlaanderen. Veel van deze nieuwe initiatieven zullen plaatsvinden in nauwe samenwerking met andere molenkenners zoals Lieven Denewet, Jos Demarée en Robert Van Ryckeghem'', aldus nog Christiaan Debusschere. Meer info bij Christiaan Debusschere op tel. 051-54.68.88.