Veurne verkoopt de pastorie van Bulskamp. Probleem is dat het aanpalende lokaal van KLJ Veurne mee verkocht wordt. De stad biedt het dorpshuis van Eggewaartskapelle als onderkomen aan, maar dat zint de jongeren niet. ,,We willen ons eigen clubhuis, zoals andere verenigingen'', stelt leidster Leen Ballieu.

,,We hebben heel wat werk en vrije tijd gestopt in de opfrissing van ons clubhuis -- De Mikke --, voordien een onbewoonbaar pand. Nu, drie jaar later, wordt het verkocht. Een ramp. We zijn een bloeiende vereniging met 40 leden. KSA, KSJ enzomeer krijgen een nieuw gebouw. Wij niet'', zegt Leen Ballieu.

,,Ze wisten al lang dat dit zou gebeuren, alleen is het nu officieel. Ze mogen hun intrek nemen in het dorpshuis van Eggewaartskapelle. Ook in dat van Houtem kunnen ze terecht. Maar ik begrijp ze wel. Die gasten willen een stek voor hen alleen, waar ze alles kunnen laten rondslingeren. Ze zijn zo'n gezellige barak als de Mikke gewend. Alleen hebben we nu niets gelijkaardigs ter vervanging. Daar ben ik ook niet gelukkig om, maar ik blijf zoeken'', aldus schepen van Jeugd Jef Goens.


Op straat
,,Wij hebben allerlei gerief, zoals kasten en kampmaterieel. In het dorpshuis van Eggewaartkskapelle, dat ook verder af ligt, kunnen we inderdaad niets achterlaten. Want daar huizen nog andere organisaties. De stad Veurne heeft destijds zelf gezegd dat dit gebouw geen geschikte locatie voor ons was'', aldus Leen Ballieu.

,,Ons meubilair staat weer overal rond, we vergaderen weer op straat, zoals drie jaar geleden. De stad moet een oplossing zoeken en niet altijd onze voorstellen afwijzen. Er wordt geschermd met financiële argumenten, maar er zitten andere bedoelingen achter. We voelen ons uitgesloten. Wat we doen als we straks de Mikke moeten verlaten? Een groot vraagteken'', aldus nog Leen Ballieu. Meer info op www.kljveurne.tk, kljveurne@hotmail.com.