Defensiechef generaal August Vandaele zette gisteren in Poelkapelle met één druk op de knop de ontmanteling van de vijfduizendste gifgasbom uit de Eerste Wereldoorlog in werking. ,,De tweede compagnie van de Ontmijningsdienst Landmacht blijft in Poelkapelle waar geen bijkomende installaties voor de ontmanteling van gifgasbommen maar wel meer ontmijners nodig zijn'', stelt de generaal. Almaar vaker krijgen de ontmijners een buitenlandse missie. Vandaag vrijdag vertrekt de compagniecommandant, Luc Moerman, trouwens zelf met een team op speciale missie naar Bosnië.

Elke dag halen de vrachtwagens van de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (Dovo), zoals het commando in de volksmond nog steeds genoemd wordt, tussen de 500 en 1.500 kilogram springtuigen op, van de lichtste tuigen van 9 kilogram tot zware bommen van 360 kilogram.

,,Die worden opgehaald en hier getriëerd, naar de toxiciteit en ook het land van herkomst. Er wordt een gaatje in geboord opdat in het laboratorium de soort chemische stof in de bom zou bekend raken. Er zijn soorten gifgas: dodelijke stikgassen, blaartrekkers als yperiet en mosterdgas, blauwzuur of bloedgas en hindergas dat prikkels teweegbrengt. Pas als dat bekend is, kan de ontmanteling gebeuren, wordt de ontstekingskop afgefreesd en ontmanteld en worden de chemische stoffen uit het omhulsel verwijderd. Beide worden verwerkt bij Indaver in het Antwerpse'', zegt adjudant majoor Jean-Pierre Herman.

Gisteren werd in Poelkapelle (Langemark-Poelkapelle), waar de hooggespecialiseerde eenheid de gifbommen ontmantelt, de vijfduizendste gasbom ontmanteld. De chef van de Belgische defensie, August Vandaele, kwam daarvoor zelf per Agustahelikopter naar Poelkapelle en stak meteen een riem onder het hart van de manschappen.

,,De capaciteit in Poelkapelle moet niet verhoogd worden. Van de 16.500 springtuigen, die er historisch liggen, heeft een derde een toxische inhoud. Als je weet dat we per jaar zo'n 2.000 chemische tuigen ontmantelen, dan is de klus geklaard op drie jaar tijd. Elk jaar komen er 500 tot 700 tuigen bij. Eens die erfenis weggewerkt, volstaat de huidige capaciteit en hoeft er dus niet bijkomend geïnvesteerd worden,'' vertelt legerchef Vandaele.


Basis Dovo blijft bestaan
,,Dat is anders voor wat het aantal manschappen betreft. Dit is een heel specifieke eenheid, die internationale bekendheid geniet. Momenteel zijn mensen aan de slag in Laos, Cambodja en straks de Balkan. Wat mij betreft, moet de capaciteit van de ontmijners verhogen. Er moeten dringend extra ontmijners aangetrokken worden'', aldus de legerchef.

,,Maar sowieso blijft de basis hier, in Poelkapelle, bestaan. Andere landen hebben het nakijken naar wat wij hier bezitten en aankunnen. Meer dan in welke eenheid ook is er een enorme verbondenheid met de streek waar het grootste deel van de te ontmantelen tuigen gevonden wordt. Elke speculatie over een mogelijke verhuis moet ik met klem tegenspreken. Dovo blijft in Poelkapelle'', aldus nog August Vandaele.