Het aantal crematies in Kortrijk is de jongste vijf jaar sterk gestegen. Dat berekende de dienst leefmilieu van de stad Kortrijk. Eén en ander heeft zijn invloed op de organisatie van de begraafplaatsen. De elf Kortrijkse begraafplaatsen zijn klaar voor 1 november.

,,Met Allerheiligen doet Leefmilieu Kortrijk in het raam van de actie Kortrijk Kuist een extra inspanning voor de elf stedelijke begraafplaatsen'', zegt schepen Philippe De Coene. ,,Naar jaarlijkse gewoonte kreeg elke begraafplaats in de aanloop naar 1 november een grondige onderhoudsbeurt. Leefmilieu Kortrijk streeft er ook naar om de begraafplaatsen blijvend net en goed te onderhouden. Dat is een vorm van respect voor de overledenen. Daarom worden speciale ploegen ingezet, onder meer in samenwerking met vzw De Poort, om het hele jaar door het onderhoud te verzekeren.''


Meer crematie
Het vandalisme op de begraafplaatsen is gering. De Coene: ,,De bezoekers kunnen helpen bij het net houden van de begraafplaatsen. Na het opkuisen van een graf kan het afval, waaronder groenafval, onkruid, flacons, gedeponeerd worden in de kleine containerparken die op iedere begraafplaats zijn opgesteld. Bordjes geven aan waar deze containerparken gelegen zijn. Op de begraafplaatsen wordt het afval ook gesorteerd. Een initiatief dat nu in Harelbeke navolging krijgt.''

Kortrijk heeft met de begraafplaats op Hoog Kortrijk één van de mooiste van de regio. Er is ruim plaats voorzien voor een columbarium. Opvallend is dat het aantal crematies de jongste vijf jaar beduidend steeg. In 1998 waren er 519 gewone begrafenissen en 172 crematies. Twee jaar later stierven 771 mensen, waarvan er 211 wensten gecremeerd te worden. In 2002 waren er op een totaal van 710 sterfgevallen 239 crematies. In procent uitgedrukt betekent dat een vermindering in vijf jaar tijd van 75 tot 66 procent voor de 'gewone' begrafenissen en een stijging van het aantal crematies van 24 tot 33 procent. Het belang aan strooiweiden en urnenvelden met columbarium neemt dus toe. Het bouwen van een regionaal crematorium op Hoog Kortrijk is vroeger al overwogen. De kostprijs is echter niet gering en de plannen zijn voorlopig opgeborgen. (VKK)