Burgemeester Guido De Padt van Geraardsbergen vreest dat baggerwerken in de Dender op Waals grondbied stroomafwaarts voor overlast kunnen zorgen.

De Padt heeft vernomen dat het Waals Gewest op korte termijn wil baggeren op de Dender en hij vreest dat als Vlaanderen niet hetzelfde doet op zijn grondgebied, de Denderstreek zal onderlopen.

,,Een enkel op Waals grondgebied verdiepte Dender zou immers bij hevige regenval het water nog vlugger dan nu al het geval is, naar Vlaanderen doen stromen, met alle rampzalige gevolgen vandien. Als Wallonië de sluizen openzet bij wateroverlast, zal het water van de Dender door de baggerwerken sneller naar Geraardsbergen en de hele Denderstreek vloeien'', stelt burgemeester De Padt.

Hij vraagt daarom overleg tussen de twee gewesten en stelt voor dat als Vlaanderen voorlopig geen geld heeft voor baggerwerken, Wallonië zijn plannen op de Dender nog even opbergt. (Belga)