Een kraanman heeft in amper vijftien minuten het kruis en de weerhaan bevestigd op de torenspits van de Sint-Catharinakerk. Ruim vier jaar geleden werd het kruis uit veiligheidsoverwegingen weggenomen.

Leden van de kerkraad en de Sint-Catharinagilde volgden de werkzaamheden met argusogen. Een spontaan applaus weerklonk toen het kruis en de weerhaan na vier jaar weer op hun plaats stonden. Een bijzonder opgetogen pastoor De Bock haastte zich meteen naar boven om het kruis te zegenen.

,,Wegens roestvorming en uit vrees dat het gevaarte naar beneden zou vallen, werd het kruis vier jaar geleden van de toren gehaald'', legde Luc Debaets van de kerkraad uit. ,,Het nieuwe exemplaar is alvast beter verankerd.''

Het terugplaatsen van kruis en weerhaan kadert in de grondige renovatiewerken die door de NV Woudenberg worden uitgevoerd. ,,Zo krijgt de kerk een nieuw dak en wordt de gevel grondig gereinigd en gerenoveerd. Nadien wordt de kerk weer gevoegd.''

De Sint-Catharinakerk dateert van 1686 en vooral de Balegemse steen leed onder de weersomstandigheden en de pollutie. Sommige stenen moesten worden vervangen, en het bleek niet eenvoudig een steviger alternatief te vinden. De renovatie moet na nieuwjaar zijn voltooid, afhankelijk van de weersomstandigheden. De Vlaamse gemeenschap, de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent financieren de werken.