Twee jaar geleden, zaterdagavond 3

november, reed een automobilist op de Gasmeterlaan twee jonge vriendinnetjes - Naomi Rodenburg en Sofie Deschepper - dood. De chauffeur reed 110

kilometer per uur. Hij is intussen veroordeeld. ,,Hoe tragisch ook, dat ongeval was een hefboom voor een betere verkeersveiligheid'', zegt Karin Temmerman (SP.A), de Gentse schepen van Mobiliteit.

door Tom DAMS

en Karel VAN KEYMEULEN • Achtervolgt die Gasmeterlaan u?
 • Karin Temmerman : ,,Dat er nu weer aandacht aan wordt besteed, wijst daarop. Dat ongeval, hoe tragisch ook, was een hefboom. Niet alleen voor het beleid, het beïnvloedde ook de man in de straat. Er wordt gewoon trager gereden. Dat ongeval heeft veel emoties losgeweekt en enkele zaken versneld. Ik heb ook altijd gezegd dat zoiets op gelijk welke plaats op de R40, de ring rond Gent, kan gebeuren. Een beetje vervelend was ook dat uit de statistieken bleek dat de Gasmeterlaan niet zo'n gevaarlijk punt was. Op andere plekken op de ring gebeuren meer ongevallen. Denk maar aan de Dampoort.'' • Politierechter Dirk Verstuyft veroordeelde de doodrijder, maar legde een deel van de schuld bij de kinderen. Zij waren zonder omkijken de straat opgelopen?
 • ,,Dat hij de schuld deels ook bij de kinderen legt, is niet correct. Er zijn twee kinderen doodgereden. En hoe komt dat? Omdat die man te snel reed. Indien hij minder snel had gereden, dan hadden die meisjes nog een kans. Nu waren ze kansloos. Procureur Christian Van Hoorebeke zegt altijd dat er minder ongevallen zijn en dat de meeste ongevallen niet te wijten zijn aan snelheid, maar aan een verkeerd rijgedrag. Ik ben het daar niet mee eens. Alle statistieken bewijzen het: bij de meeste ongevallen met gekwetsten is snelheid de oorzaak. Het is gewoon fysica. Hoe hoger de snelheid bij een ongeval, hoe meer kans er is dat er zwaar gewonden zijn.'' • Welke maatregelen zijn er genomen in de Gasmeterlaan en op de ring?
 • ,,Zodra het weer het toeliet, zijn de rijstroken vrij vlug na het ongeval versmald. De fietspaden werden verbreed en er kwamen stoepuitstulpingen op de hoeken. We lieten ook pictogrammen met 50

  kilometer per uur op de weg aanbrengen. Ze moeten wel dringend worden herschilderd. Een paar maanden later is een flitscamera geplaatst op het kruispunt met de Wondelgemstraat. Ook worden geregeld snelheidscontroles gehouden.'' • Wordt er nu trager gereden?
 • ,,De politie zegt dat er trager wordt gereden. De snelheid na het ongeval is verminderd, maar ligt nog altijd boven de 50

  kilometer per uur. Ik rijd met een ISA (Intelligent Snelheidsadaptatiesysteem). Als je 50 rijdt op de ring, steekt bijna iedereen je voorbij. Zeker 's avonds.'' • Welke maatregelen zijn gepland op de ring?
 • ,,Het Vlaamse gewest, dat bevoegd is voor de R40, werkt aan een totaalvisie. Dat is een werk van lange adem, want het gaat om een volledige herinrichting. We zitten met enkele knelpunten: het kruispunt aan het Neuseplein en het kruispunt aan de Palinghuizen. Met de aanleg van de Handelsdokbrug (tussen Dok Zuid en de Koopvaardijlaan) zal het kruispunt Neuseplein overzichtelijker worden aangelegd.

  Intussen zijn ook al vier kruispunten op de ring heringericht, zij het met vrij eenvoudige middelen. De fietspaden op de ring zijn verbeterd en aan de kruispunten werden ze rood geschilderd. En er volgen nog vijf kruispunten.'' • De Dampoort blijft een van de prioriteiten?
 • ,,Beslist. Een studie waar ook De Lijn en de NMBS aan meewerkten, is klaar. Het gaat om een totale herinrichting van het trein, bus- en tramstation alsook om de projectontwikkeling van de omliggende terreinen. Financieel is dat nu niet haalbaar. Voor de Dampoort zal het in fasen moeten gebeuren. Een ondertunneling zal de eerste stap zijn. Zodra de Handelsdokbrug, gepland in 2004, er komt, zal heel wat verkeer van de Afrika- en de Koopvaardijlaan komen. Verkeer uit die richting heeft nu geen voorrang aan de Dampoort. Daar moet dan toch iets gebeuren. De Handelsdokbrug is gepland voor 2004.''