Minister van Maatschappelijke Integratie Johan Vande Lanotte (sp.a) heeft een procedure bij Cassatie ingeleid tegen het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen. Dat stelde eerder dat het gewestplan en het Bijzonder Plan van Aanleg Hengelhoef voorbestemmen als terrein voor verblijfsrecreatie. Met andere woorden, er is geen plaats voor een asielcentrum.

Vande Lanotte wil in het vroegere recreatiedomein van de Christelijke Mutualiteiten een asielcentrum onderbrengen. Het was het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren dat naar het Hof van Beroep trok om Vande Lanotte een halt toe te roepen.

Het Hof van Beroep bood wel nog een uitweg. Maar dan moest de minister een stedenbouwkundige vergunning aanvragen om de functie van de gebouwen te veranderen. Die staan ingekleurd als verblijfsrecreatie en zouden een woonfunctie krijgen.

Het ministerie deed deze aanvraag op 18 juli. Gezien de termijn van 90 dagen heeft de administratie voor ruimtelijke ordening nog slechts enkele dagen om een beslissing kenbaar te maken.

Vande Lanotte wacht die beslissing niet af en is in cassatie gegaan. ,,De minister weet goed dat het Hof van Cassatie enkel bevoegd is voor het behandelen van procedurefouten in deze zaak'', reageerde burgemeester Jules D'Oultremont (sp.a). ,,Het is echter de vraag welke procedurefouten Vande Lanotte op het oog heeft.''

Meteen is weer een zoveelste stap in deze neverending story gezet. Een definitieve stap? Dat is nog maar de vraag omdat de beslissing van het Hof van Beroep in ieder geval niet wordt opgeschort door de beslissing van Cassatie.

(MVZ)