66 buurten of wijken deden afgelopen zomer een beroep op het stadsbestuur om een feest te houden. De eenmalige aanmoedingingspremie van 5.000 frank was voor veel mensen de stimulans om in hun wijk een buurtfeest te organiseren. Ook veel straten waar de traditie al langer leefde, dienden een aanvraag in.

,,Het initiatief is duidelijk een succes gebleken'', concludeert burgemeester Louis Vanvelthoven (sp.a). ,,De aanvragers hebben de toelage ontvangen of mogen deze binnenkort op hun rekening verwachten. Om diverse redenen werden een aantal aanvragen niet goedgekeurd en van andere zijn de afdoende bewijzen nog niet binnen.''

,,De stad wilde de mensen een steuntje in de rug geven om niet alleen samen te wonen en te leven in hun wijk, maar ook te feesten en te genieten onder het motto beter een goede buur dan een verre vriend.'' (AWL)