De Machelse jeugdraad is niet tevreden met het nieuwe huurreglement van de gemeentelijke feestzaal. De gemeenteraad wijzigde dat reglement en ook het fuifcharter

Voortaan moeten organisatoren van fuiven voorzien in twee coaches per honderd fuifgangers en de sluitingsuren liggen vast. Op zaterdagavond mag het feest duren tot 3 uur, vrijdagavond kan er geen sprake zijn van fuiven in de feestzaal.

,,Een schande'', noemt Kris Van Tillborgh van de Chirojongens het. ,,Wij kunnen ons jaarlijks feestweekend nu wel vergeten. Dat is een streep onder het evenement dat het meeste geld in het laatje brengt. Wanneer we alleen op zaterdag iets mogen organiseren, verliezen we de helft van onze inkomsten.''

Maar Machelen moest iets ondernemen. Na zowat elke fuif stonden de buurtbewoners aan de klaagmuur. ,,We snappen dat er maatregelen moesten komen maar naar ons wordt niet geluisterd'', reageert de jeugdraad.

Burgemeester Jean-Pierre De Groef zegt dat het niet anders kan. ,,De leerlingen van het GISO en de leden van sportverenigingen maken op vrijdagavond gebruik van de feestzaal. We zijn verplicht fuiven op vrijdag te schrappen.''

Kristof Devos, voorzitter van de jeugdraad, neemt met dat antwoord geen genoegen. ,,Het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Sommige regels zijn waanzin.

Zaterdagavond mag je fuiven tot 3 uur maar afbreken mag je pas zondagochtend vanaf 8 uur. Ik vraag me af wie de extra kosten gaat betalen voor het huren van de discobar. Wees maar zeker dat we het hier niet bij laten.''