De PRL-FDF-oppositie in Brussel-stad gaat niet akkoord met het toekennen van een subsidie van 1 miljoen frank ( 25.000 euro) aan het KunstenFestival des Arts ,,omdat ze al genoeg subsidie krijgen van de Vlaamse Gemeenschap.''

Het schepencollege besliste een subsidie van 1 miljoen toe te kennen aan het KunstenFestival des Arts. De PRL-FDF onthield zich. Marion Lemesre sprak over een vervlaamsing (flamandisation) van de culturele politiek.

,,Ik ben verontwaardigd door die opmerking'', reageerde Marie-Paule Quix (VU). ,,Het festival krijgt ook subsidies van de Franse Gemeenschap. Brussel is een ontmoetingsplaats voor de twee gemeenschappen, dus deze subsidie is gerechtvaardigd. Er heerst blijkbaar een koudwatervrees voor alles wat door Vlaanderen gesteund wordt.''

,,Dit is inderdaad een tweetalig festival dat door de twee gemeenschappen gesubsidieerd wordt'', bevestigt schepen Henri Simons (Ecolo). ,,Het is een van de enige tweetalige culturele evenementen. Ze dansen in de twee talen. We verminderden de subsidies van de Munt met een miljoen om het binnen het kader van de bicommunautaire (tweetalige) enveloppe aan het Kunstenfestival te geven. De Munt-directie ging hier trouwens mee akkoord. Dat van die vervlaamsing is schandalig fout.''

Op de opmerking van Olivier Maingain (FDF) dat de middelen aan de zuiver Franstalige cultuur verminderen, repliceerde Quix dat cultuur een gemeenschapsbevoegdheid is en dat Maingain met zijn grieven maar moet aankloppen bij de Franse Gemeenschap.