De WERKZAAMHEDEN aan de Beursschouwburg verlopen met lichte vertraging. De aannemers zijn tijdens de verbouwingen op nieuwe lagen gestoten. De verhuizing is naar juni 2003 verplaatst.

Begin dit jaar verhuisde de ploeg van de Beursschouwburg naar een gebouw in de Kazernestraat. Schouwburg en café worden gerenoveerd. Ze moesten klaar zijn tegen het eind volgend jaar. Maar het slopen van muren en funderingen nam meer tijd in beslag dan verhoopt.

,,Op 23 februari zijn we verhuisd, op 1 maart zijn de werkzaamheden gestart'', zegt Marijke Vandeburie. ,,Te weinig tijd om onderzoek te voeren naar eventuele dubbele lagen of andere onverwachte moeilijkheden.''

Het gebouw in de Ortstraat dateert van 1885. Het heeft al heel wat gedaantewisselingen ondergaan. In het begin was het een feestzaal, die rond de Tweede Wereldoorlog werd omgebouwd tot theaterzaal. Vandeburie heeft er een goed zicht op. ,,Uiteindelijk lopen we slechts enkele maanden vertraging op. In principe moet alles af zijn tegen maart 2003. Dan zitten we midden in het seizoen, dus lijkt het ons beter om na het seizoen te verhuizen.''

Verbouwen in een drukke woonkern is geen sinecure. Temeer omdat de tegenoverliggende panden tegelijk worden gemoderniseerd. Ook dat zorgt voor lichte vertraging. ,,Voor ons maakt het oponthoud weinig uit'', besluit Vandeburie. ,,We voelen ons gelukkig in de Kazernestraat. In het begin was er verwarring bij het publiek, maar we hebben alles op tijd kunnen bijsturen.''

  • Op donderdag 8 november om 16 uur wordt in het bijzijn van minister Bert Anciaux de eerste steen gelegd van het gebouw in de Ortstraat.