Het Willebroekse gemeentebestuur knapt de komende drie jaar de begraafplaats aan de Dendermondsesteenweg op en geeft ook de kerkhoven in deelgemeenten Blaasveld, Tisselt en Heindonk een poetsbeurt. Ook het praalgraf van de familie De Naeyer wordt gerenoveerd. Dat heeft schepen van Burgerlijke Stand Marc De Laet (SP.A) bekendgemaakt. Het Vlaams Blok had in de gemeenteraad geklaagd over de erbarmelijke toestand van sommige kerkhoven.

Geurhinder in het wachthuisje, slechte accomodatie voor de grafdelver en een onrein toilet. Samengevat de voornaamste klachten van het Vlaams Blok over de gemeentelijke begraafplaats langs de Dendermondsesteenweg. Raadslid Raymond Van den Heuvel vroeg het gemeentebestuur om dringend in te grijpen. Hij drong aan een dolomietpaden aan te leggen en enkele dringende herstellingen uit te voeren.

,,We hadden al een plan klaarliggen om de begraafplaatsen aan te pakken'', zegt schepen Marc De Laet. ,,We wilden de renovatie van het kerkhof aan de Dendermondsesteenweg oorspronkelijk spreiden over een periode van vijf jaar, maar korten die termijn in tot maximaal drie jaar. Ondertussen is het wachthuisje al gerenoveerd en werd het hek van de begraafplaats hersteld.''

Het gemeentebestuur wil ook het praalgraf van de industrieel De Naeyer opknappen. Na intens speurwerk kwamen de administratieve diensten zeven nazaten op het spoor, waarvan de meesten in het Brusselse wonen. Zij moeten een akkoord ondertekenen waarbij ze afstand doen van het mausoleum, zodat het gemeentebestuur kan starten met de herstellingen. Het praalgraf werd bijna vier jaar geleden erkend als beschermd monument. (GVM)