Samen met heemkringvoorzitter Jan Demulder mocht Christophe Soulliaert, coördinator van het bekroonde project rond de herwaardering van het Oostkamps funerair erfgoed, in het Poperingse Talbot House een prijs van 50.000 frank in ontvangst nemen. De prijs, bedoeld als aanmoediging voor het vrijwilligerswerk, werd uitgereikt door Vlaams minister Paul Van Grembergen.

 • Jouw voorliefde voor het erfgoed dateert niet van vandaag?
 • ,,Beroepshalve werk ik bij de Stichting Vlaams Erfgoed en van bij de start in 1995 was ik ook coördinator bij het Vlaams Centrum voor Ambacht en Restauratie. Toen de Oostkampse heemkring twee jaar geleden van start ging sloot ik onmiddellijk aan. Op dat ogenblik zette ik mij immers volop in voor het behoud van de bunker op het erf van het voormalige horticultuurbedrijf Walraet, Legeweg 242, het enig regionaal overblijfsel van WO I. De actie wierp vruchten af, want de bunker blijft. De toegangsweg naar de nieuwe verkaveling wordt licht opgeschoven.''

 • Nu gaat het over funerair erfgoed?
 • ,,In het raam van de ondersteuning van educatieve en sensibiliseringsprojecten in de sector monumenten en landschappen, uitgaande van de Vlaamse regering, werkten we met onze kring een (bekroond) project uit rond de herwaardering van het lapidarium aan de noordzijde van de Sint-Pieterskerk. Na de verhuizing van het voormalige kerkhof naar De Warande, in de tweede helft van de jaren zeventig, verzamelde de gemeente als herinnering enkele opmerkelijke grafzerken. Die werden bewaard op basis van de betekenis van de overledene, de symboliek of de typologie van de graven. Voeg daar nog de muurgrafplaten aan toe, afkomstig van de oude ,,sepultures'' in de kerk.''

 • Hoe willen jullie de herwaardering aanpakken?
 • ,,Het parkje en de grafplaten tegen de kerkmuur liggen er momenteel eerder verwaarloosd bij. Eerst zullen wij een archiefonderzoek uitvoeren, waarna we in samenwerking met het gemeentebestuur een onderhouds- en restauratiedraaiboek uitwerken. In afspraak met de groendienst is het de bedoeling om het parkje en de kerkomgeving, met het oog op de toegankelijkheid heraan te leggen.''

 • Jullie willen de site ontsluiten voor het publiek?
 • ,,Inderdaad, ter plaatse zal de kring infoborden aanbrengen met uitleg over de site en een korte boodschap per stenen getuigenis. Hiervoor kunnen we rekenen op de financiële ondersteuning van de gemeente. Met onze prijs (50.000 frank) zullen we verder een publieksgerichte infobrochure uitwerken met uitleg over en situering van de grafmonumenten, plus nog een themawandeling.''


  Getuigenissen
 • Voor wanneer verwacht je de opening?
 • ,,Omdat symboliek het thema is van Open Monumentendag 2002, zouden wij het project graag afgewerkt zien tegen de tweede zondag van september. De opening kan gepaard gaan met de voorstelling van de infobrochure en de themawandeling. We denken ook aan een thematentoonstelling rond het funerair erfgoed in onze gemeente. Intussen zoeken we getuigenissen of sterke verhalen in verband met het levensverhaal van de personen van wie het grafmonument in het lapidarium bewaard werd.''