Voortaan is het beheer van de Molen van Hoeke (Damme) niet meer in handen van de Regie der Gebouwen maar heeft de Stichting Vlaams Erfgoed die opdracht gekregen. De beedhouwwerken van Charles Delporte, die in de molen opgesteld staan, moeten verdwijnen.

Het Damse stadsbestuur heeft de vergunning met de Regie der Gebouwen over het beheer van de molen verbroken. Voortaan is het Vlaamse Gewest eigenaar van de molen. Het Vlaams Gewest heeft op zijn beurt het beheer via een erfpachtovereenkomst overgedragen aan de Stichting Vlaams Erfgoed. Zo moet de molen betere kansen krijgen wat betreft behoud, restauratie en openstelling. Ook de concessieovereenkomst met de vzw Molen van Hoeke wordt verbroken.

De Stichting Vlaams Erfgoed wil echter de beeldhouwwerken van Charles Delporte niet overnemen. De werken, ooit een schenking van de kunstenaar aan het stadsbestuur in 1985, dienen uit de molen verwijderd. In overleg met Delporte, het stadsbestuur en op advies van de Raad van het Cultureel Patrimonium zullen de werken overgebracht worden naar het Museum Delporte in de Burgstraat in Damme.

De Molen van Hoeke bevindt zich langs de drukke expresweg Antwerpen-Maldegem. De stenen windmolen werd gebouwd in 1840 op een aangelegde aarden wal. Hij verving een staakmolen die tijdens de storm van 27 juli 1839 omwaaide. De Regie der Gebouwen kocht de molen bij de onteigeningen voor de aanleg van de N49. In 1960, 1969 en 1971 onderging de molen enkele opknapbeurten. In 1985 drong zich een nieuwe restauratie op. Vanaf dan werd de molen door weekendmolenaars operationeel aan het publiek getoond. Momenteel is het molenaar Filip Devoldere uit Munkzwalm die de wieken in Hoeke weet draaiende te houden.