Tijdens de KBG-bebossingsactie van gisteren onderstreepte woudmeester Theo Vitse dat het kersverse domeinbos Rooiveld-Papenvijvers met zijn 169 hectare niet alleen het derde grootste domeinbos van West-Vlaanderen is. ,,Tot hiertoe is het zelfs het grootste bosuitbreidingsproject in fase van realisatie, '' aldus de projectleider.

,,Dit nieuwe wandel- en natuurgebied zal een centrale plaats innemen op de zandrug van de Brugse Veldzone,'' vervolgt hij. ,,Omdat naast het aanplanten van stadsbossen de verbinding van oude bosgebieden één van onze aandachtspunten is, biedt de ligging tussen het Bulscamp- en het Vloetemveld een unieke mogelijkheid tot bos- en landschapsherstel. In tegenstelling tot wat we vandaag zien waren de Papenvijvers historisch het meest beboste deel van dit eigendom.''

Volgens Vitse wordt de realisatie van het bebossingsproject gespreid in tijd en ruimte. ,,Over een periode van twintig jaar zullen hier 75 hectare landbouwgronden bebost worden. Het bebossingsschema omvat dat de oudste landbouwers het eerst hun gronden zullen verlaten,'' vult hij aan. ,,Daarnaast zullen we voornamelijk in de vallei van de Hertsbergebeek nog ruim 30 hectare graslanden beheren als natuurgebied. Ook na verloop van die twintig jaar zullen landbouwers onder beperkende voorwaarden nog gebruik kunnen maken van deze natuurgraslanden. Op die manier pogen we de overgang van het nieuwe ruimtegebruik aanvaardbaar te maken voor de huidige gebruikers,'' besluit hij. (DAR)