Twintig afdelingen van de Christelijke Beweging voor Gepensioneerden (KBG) van het verbond Brugge namen gisteren met enkele honderden leden en met hun kleinkinderen deel aan de bebossingsactie in het kersverse domeinbos Rooiveld-Papenvijvers in de Oostkampse deelgemeente Waardamme, dat behoort tot de Brugse Veldzone. ,,Onze kleinkinderen planten mee omdat zij het zijn die later met hun kinderen en kleinkinderen van dit nieuwe bos zullen kunnen genieten,'' zegt verbondsvoorzitter Jef Roose.

,,Met ons verbond zorgen wij voor het aanplanten van 2.000 bomen, die de afdelingen tegen 50 frank per boom konden aankopen. Met 300 bomen is de afdeling Blankenberge koploper. De boomplantactie vormt de afsluiting van ons jaarthema rond natuur en milieu,'' vervolgt Roose. ,,Gespreid over acht Vlaamse locaties plant KBG 21.000 bomen aan, goed voor een bebossing van circa 15 hectare.''

,,Als organisatie zochten we contact op met de afdeling Bos en Groen van de Vlaamse Gemeenschap en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV),'' vult nationaal voorzitter Verhenne aan. ,,Bos en Groen werkte een bebossingsplan uit met inbegrip van de boomsoortenverdeling, de wandelwegen en de toekomstige speelzones, terwijl de VBV het plantgoed leverde. Door de organisatie van de bebossingsacties krijgen de leden de kans om zelf de handen uit de mouwen te steken en een boompje bij te dragen voor een groenere leefomgeving. Samen met Bos en Groen en VBV werken we aan een groene toekomst.''


Voorbeeld
Woudmeester Theo Vitse, projectleider van de bosuitbreiding, onderstreept het baanbrekend werk van KBG. ,,Het is de eerste maal dat een vereniging die buiten de bos- en natuursector actief is, op eigen initiatief en op dergelijke schaal haar schouders zet onder het bosuitbreidingsbeleid dat tegemoet wil komen aan de lokale behoeften en mogelijkheden.''