De kans dat er een nieuw groot streekziekenhuis aan de Ringlaan in Eeklo komt, is zeer klein geworden. Begin deze week zouden de fusiegesprekken tussen de Eeklose Heilig-Hartkliniek en het Elisabethziekenhuis uit Sijsele (Damme) definitief afgesprongen zijn. Een officiële bevestiging hiervan konden we nog niet krijgen, enkel de mededeling dat er deze namiddag ,,een belangrijk persbericht'' op komst is. Ook geneesheren en personeel zouden vandaag ingelicht worden.

In juli 1998 ondertekenden de Heilig-Hartkliniek en het Elisabethziekenhuis een protocolakkoord met de intentie tot fusie: ,,Na een grondige reflectie waren beide ziekenhuizen tot de conclusie gekomen dat een fusie de beste toekomstperspectieven kan bieden voor een kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg in de regio'', heette het toen veelbelovend. Er werd gesproken over een nieuwe kliniek van 450 bedden, waar 100 geneesheren en 950 personeelsleden aan de slag zouden kunnen.

In maart 1999 werd het terrein voor de nieuwe kliniek vastgelegd: een 15 hectare grote lap grond tussen Raverschootstraat, Ringlaan en Blakstraat in Eeklo. Problemen met op hun rechten staande vroegere grondeigenaars werden aangepakt en de stad zette alle zeilen bij om het bijzonder plan van aanleg klaar te krijgen en het zo gegeerde streekziekenhuis aan de Eeklose borst te drukken.


Verschillen
In november 1999 keurde het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) het Zorgstrategisch Plan en dus ook de nodige subsidies voor het nieuwe streekziekenhuis in Eeklo goed. Minister Mieke Vogels liet toen zelfs weten dat het ziekenhuis er zo snel mogelijk moest komen. Een periode van vijf tot zeven jaar werd vooropgesteld.

Binnenskamers lijken de cultuurverschillen tussen beide ziekenhuizen en hun geneesheren evenwel een onoverkomelijk euvel geworden, waardoor nu de fusiegesprekken zouden zijn afgesprongen en de komst van een nieuwe fusiekliniek afgevoerd. Welke koers beide ziekenhuizen in dat geval nu verder moeten of kunnen varen, is nog niet duidelijk. Dat deze wending vrij onverwacht gekomen is, mag blijken uit het feit dat het Eeklose ziekenhuis enkele maanden geleden nog het operatiekwartier en de dienst spoedgevallen uitbreidde met een modulebouw, in afwachting van het nieuwe hospitaal, dat nu verder weg dan ooit lijkt.