De Katholieke Arbeidersvrouwen en de Katholieke Werkersbond organiseren voor de twintigste keer een Vredesbeurs in de lokalen van de Werkerskring. Op 11 november is er 's morgens een ontbijt met Wereldwinkelproducten. Achteraf is er gelegenheid tot bezoek aan de verschillende standen. Voor het ontbijt dient vooraf ingeschreven.

De organisatie is dit jaar in handen van Martine en Marleen Dedeygere voor de KAV en Patrick Gryson voor de KWB. ,,Voor de twintigste uitgave hebben we de Vredesbeurs een feestelijk tintje willen geven'', zegt Martine Dedeygere. ,,Daarom is er op zaterdag 10 november om 19.30 uur, in samenwerking met het stedelijk 11.11.11-comité, voor de meewerkende verenigingen, vroegere medewerkers en de genodigden een receptie met optreden van woordkunstenares Agnes Bruneel met haar programma ,,De Kracht van Vrouwen in Oorlog en Vrede''.

's Anderendaags wordt de dag ingezet met het traditioneel geworden ontbijt dat voor het eerst in 1994 aangeboden werd. Behalve de verse broodjes worden bij die maaltijd uitsluitend producten uit de Wereldwinkel geserveerd: koffie, melk, suiker en beleg. Na het ontbijt gaat van 9 tot 12 en van 14 tot 18 uur de Vredesbeurs open. Dit jaar kunnen we rekenen op de medewerking van Wereldwinkel, Vrienden van Guatemala-Ieper, Greenpeace, Bond zonder naam, Unicef, de Vlaamse Rwandese Gemeenschap en Ziekenzorg. In de bar verzorgen de organisatoren het aperitief, taart en koffie. De opbrengst van ontbijt en bar gaat integraal naar een van de deelnemende organisaties.


Kleinschalig
Twintig jaar geleden werd in Geluwe voor het eerst een kleinschalige vredesbeurs georganiseerd. Dit gebeurde op initiatief van de toenmalige KAV-voorzitster Madeleine Derluyn. ,,Ik herinner me nog'', vertelt Martine Dedeyger, ,,dat het allemaal begon in het kleine zaaltje van de Werkerskring. Vanaf de derde uitgave verhuisden we naar grotere lokalen op de verdieping. Vanaf dan nam de KAV ook zelf aan de organisatie deel. De bedoeling was en is nog steeds de producten die de derdewereldorganisaties aanbieden, aan het groot publiek voor te stellen. De beurs kent een nog steeds stijgend succes. Een netto-opbrengst van 265.000 frank is het duidelijk bewijs.''

  • Vredesbeurs in Werkerskring op zondag 11 november tussen 9 en 12 en 14 en 18 uur. Inschrijvingen voor het ontbijt vooraf bij Martine Dedeygere, Kleine Wervikstraat 22, telefoon 056-51.14.12.