Schepen van Ruimtelijke Ordening Richard Eeckhaut bevestigt dat het schepencollege aan het Materse veevoederbedrijf nog geen bouwvergunning heeft afgeleverd: ,,Het college heeft de bouwaanvraag wel gunstig geadviseerd en het dossier ligt nu voor advies bij Stedenbouw. Maar eerst moet het bedrijf een regularisatie bekomen voor de afgebroken woning. Zolang deze kwestie niet van de baan is, kan de bouwvergunning niet afgeleverd worden.''

Volgens schepen Eeckhaut vreest de buurt onterecht voor een toename van het zwaar vervoer: ,,Omdat het bedrijf te ver van belangrijke verkeersassen ligt. Wie daar niet per se moet zijn, zal ook geen ommetje richting Kerkgate maken. Steeds meer worden de aangebrachte granen in opleggers geladen. Daarom heeft het bedrijf nood aan een grotere weegbrug. Tenslotte moet het toch mogelijk blijven om in een woonzone met een landelijk karakter ook effectief agrarische activiteiten uit te oefenen. De weegbrug zal uitsluitend voor vrachten met agrarische producten gebruikt worden.''


Onderzoek
Richard Eeckhaut benadrukt wel dat eventueel eerdere bouwmisdrijven worden onderzocht: ,,Na klachten van omwonenden hebben wij alle bestaande bouwdossiers van het bedrijf opgevraagd. Momenteel loopt een onderzoek naar eventuele bouwmisdrijven.''