Verschillende buurtbewoners zijn niet te spreken over de uitbreidingsplannen van het veevoeder- en meststoffenbedrijf De Cock, gevestigd langs de beschermde kasseiweg Kerkgate in Mater. Het bedrijf vraagt een bouwvergunning voor de realisatie van een nieuwe en grotere weegbrug met bijhorend weeghuis. De vergunningsaanvraag omvat ook de regularisatie voor de afbraak van een woonhuis. Zonder vergunning en nog voor de start van het openbaar onderzoek werd immers de sloophamer bovengehaald. Het schepencollege van Oudenaarde ziet daarentegen geen graten in de aanleg van een nieuwe weegbrug.

Bij het veevoederbedrijf De Cock heerst vooral tijdens de oogstperiode in de zomer een grote drukte. Boeren rijden er met graanwagens af en aan naar de weegbrug. Een tijdelijke drukte waarmee de omwonenden wel kunnen leven. Maar dat het bedrijf de bestaande weegbrug nu wil vervangen door een veel grotere, valt niet bij iedereen in goede aarde. ,,Wij vernemen dat het de bedoeling is om een nieuwe weegbrug van maar liefst zestien meter aan te leggen. Dit kan alleen maar betekenen dat in de toekomst steeds meer zware vrachtwagens naar hier zullen afzakken. Niet alleen zal het dokkeren over de kasseien voor toenemende geluidsoverlast zorgen, het hoeft ook geen betoog dat de beschermde kasseiweg helemaal niet tegen zwaar vervoer bestand is. Kortom, dergelijke bedrijvigheid is niet verenigbaar met het uitgesproken landelijke karakter van de omgeving'', klinkt het protest.


Petitie
Een petitie en bezwaarschriften maakten echter geen indruk op het Oudenaardse schepencollege, dat de bouwaanvraag intussen gunstig heeft geadviseerd. ,,Het ontwerp doet geen afbreuk aan het woonklimaat, noch aan de ruimtelijke draagkracht van de bebouwde omgeving'', motiveert het college, dat voorts ook onderstreept dat het bedrijf eerder dan de residentiële bebouwing op Kerkgate was gevestigd. ,,De bouwheren waren op de hoogte van de bestaande bedrijvigheid.''

Omdat het bedrijf langs de beschermde Kerkgate ligt, heeft ook Monumenten en Landschappen een vinger in de pap. Die dienst heeft geen bezwaar tegen de aanleg van een nieuwe weegbrug, op voorwaarde dat de constructie voor de bestaande bedrijfsgebouwen wordt ingeplant. In de bouwaanvraag is daarentegen voorzien dat de nieuwe weegbrug naast het bedrijf komt, op de plaats waar het al afgebroken woonhuis stond.


Bouwmisdrijven
De buurt klaagt niet alleen over geluids-, stof- en geurhinder, in de bezwaarschriften wordt ook beklemtoond dat eerdere uitbreidingen zonder vergunningen werden gerealiseerd. Zo wordt onder andere gewezen op het plaatsen van een vierde kalksilo en het aanbouwen van een extra opslagplaats met een oppervlakte van meer dan 200 vierkante meter.