De bedienden van het zuivelbedrijf Campina dreigen met een staking indien de directie blijft weigeren de loonsverhogingen toe te kennen, overeengekomen in de nationale cao voor de voedingsnijverheid. De gesprekken hierover tussen vakbonden en directie zijn compleet vastgelopen. De sociaal bemiddelaar probeert tegen eind volgende week alsnog een compromis te bereiken.

Campina heeft ongeveer 250 bedienden verspreid over de drie vestigingen Aalter, Sleidinge en Aalst. Na maandenlange actie werd een nationale cao afgesloten voor de bedienden in de voedingsnijverheid die voorzag in een loonsverhoging met één procent op 1 juli 2001, een eenmalige premie van tweeduizend frank ( vijftig) op 1 oktober 2001 en één procent op 1 juli 2002, en dit voor iedereen.

Campina weigert die loonsverhogingen toe te kennen omdat binnen het bedrijf een systeem van verloning op basis van evaluaties bestaat. ,,Dat kan niet voor ons als vakbond'', zegt Swat Clerinx van LBC-NVK. ,,Die loonsverhoging van de nationale cao moet gelden voor iedereen. Als men een verloning wil geven op basis van evaluaties, de zogenaamde merits, moet die bovenop de nationale cao komen.''

,,De directie zegt dat de loonsverhoging in januari 1,68 procent van de loonmassa bedroeg. Vierenveertig bedienden kregen geen opslag en een grote groep slechts een half procent. Dat betekent dat er enkelen zijn die een forse opslag kregen.''

Op vraag van de vakbonden zocht een sociaal bemiddelaar een oplossing. Uiteindelijk kwam een voorstel uit de bus dat voorzag in een loonsverhoging voor iedereen van 1 procent op 1 december 2001 en 0,5 procent in juli 2002. Tachtig procent van de bedienden ging hiermee akkoord. ,,De dag daarna liet de directie laconiek weten dat ze het verzoeningsvoorstel anders had begrepen en niet zou toepassen. Vorige maandag was er opnieuw een vergadering en de daar bereikte overeenkomst werd een kwartier later door de directie opgezegd. De directie wil blijkbaar geen akkoorden naleven, ons wantrouwen is dan ook zeer groot geworden'', zegt Swat Clerinx.

Bij de vakbonden vermoedt men dat de directie onder druk staat van het moederbedrijf in Nederland om de nationale cao niet toe te passen.

,,We zouden nu al acties willen starten maar de sociaal bemiddelaar vroeg ons nog even te wachten. Hij probeert tegen eind volgende week alsnog een compromis te bereiken. Dat belet ons niet volgende week te vergaderen en een officiële stakingsaanzegging in te dienen.''

Voorlopig beperken de bonden zich tot pamflettenacties. (RVH)